Ledningsomlægningerne ved krydset mellem Buddingevej og Engelsborgvej er nu nået så langt, at vi så småt kan gå i gang med ombygningen af krydset samt Vinkelvej-siden af Buddingevej fra krydset og ned til Vinkelvej.

Krydset, foto: Letbanen

Ved ombygningen gør vi krydset klar til at huse letbanens forløb. I krydset skifter letbanen side, så den kører langs Engelsborghus fra krydset og ned mod viadukten og Lyngby Station. I første omgang arbejder vi i den vestlige side af krydset, mens ledningsomlægningerne fortsat er i gang i resten af krydset. Arbejdet bevæger sig hen over efteråret fra krydset og ned ad Buddingevej mod Vinkelvej – altså på den side, hvor vi tidligere har bygget en støttemur og lige nu arbejder på at afslutte det forstærkede fundament ved Vinkelvej-bygningen. Her skal vi anlægge det nye fortov og cykelsti og de nye vejbaner.

Hvad betyder det for dig som nabo?
Arbejdet foregår i hverdagene i almindelige arbejdstid mellem kl. 7 og 18, og der vil være tale om almindeligt vejarbejde med arbejdsmaskiner, som kan være støjende, ligesom der vil være arbejdskørsel til og fra området.

Arbejdet med at ombygge krydset og den vestlige side af Buddingevej forventes afsluttet i starten af 2021, og du kan løbende følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby. Her kan du også læse mere om de andre arbejder i samme område.

Ledningsomlægningerne i området gør, at Buddingevej og viadukten fortsat er lukket for almindelig biltrafik. Hold øje med skiltningen på stedet og følg den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller i GPS-systemer med live-trafik-funktion.

Per Aarsleff er entreprenør på opgaven, og vi og entreprenøren beklager de gener, arbejdet kan give.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte os på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.

Med venlig hilsen
Hovedstadens Letbane