På strækningen mellem Anker Engelunds Vej og endestationen i Lundtofte vil letbanen køre i det grønne areal mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. I midten af oktober går vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, i gang med at bygge letbanens linjeføring på denne strækning.

Hvad betyder arbejdet for dig, der bor i området?
I forbindelse med arbejdet skal vi etablere nye afvandingsledninger samt bygge letbanens linjeføring. Arbejdet starter i midten af oktober, og denne del af arbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet 2021/2022. Det betyder, at du i perioden vil kunne opleve entreprenørmaskiner og arbejdskørsel til og fra området i forbindelse med arbejdet, som udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. Arbejdet kan periodevis være støjende.

Hvad betyder arbejdet for dig, der færdes i området?
I perioden vil det også blive nødvendigt at omlægge trafikken i kortere perioder, ligesom du kan opleve ændrede adgangsforhold via cykel- og gangstierne til busstoppestedet ved Rævehøjvej / Helsingørmotorvejen. Følg skiltningen i området, og overhold venligst afspærringerne, så vi passer godt på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger letbanen. Vi beklager de gener, som arbejdet giver.

På vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik , kan du finde en oversigt over, hvordan du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du kører i bil, på cykel eller færdes til fods eller benytter kollektiv transport.