De tre kommuner, der ejer Baadfarten, har modtaget tilbud fra tre forskellige personer eller virksomheder, som ønsker at overtage driften af de gamle træskibe. Det oplyser vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen til Dit-Lyngby.

Ejerkommunerne sendte i juni Baadfarten i udbud, fordi den hidtidige forpagter, Henning Schubert, går på pension ved årets udgang. Henning Schubert har stået i spidsen for Baadfarten i 36 år.

De tre kommuner, der ejer de gamle træskibe – Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø – bidrog i 2015 med tre millioner kr. i driftstilskud til sejladserne, men i forbindelse med det afholdte tilbud er det understreget, at man ønsker en forretningsmodel, der mindsker de kommunale tilskud. Desuden ønsker kommunerne forslag til, hvordan Baadfarten kan bidrage til øget turisme i området og indgå i den kollektive trafik.

Birger Kjer Hansen siger, at kommunerne skal bruge den kommende tid til at gennemgå de fremsendte tilbud, men han forventer, at der foreligger en afgørelse i oktober.