Med få klik på nettet kan husejere i hele Lyngby-Taarbæk kommune nu finde ud af, om deres bolig er egnet til solcelleanlæg. Det skyldes en nyudviklet web-app, sunmapper.dk, der kan give boligejere svar på, hvor meget et solcelleanlæg ca. vil koste, hvor meget CO2 og el de sparer, og hvornår investeringen er tjent hjem.

Det er fem tidligere DTU-studerende, der står bag den nye wep-app. De fem studerende fik den ide, at de ville kortlægge taghældninger på alle bygninger i kommunen med henblik på at udvikle et værktøj, der kan give oplysninger om, hvorvidt det kan betale sig at installere solceller på en ejendom. Ideen fra de fem studerende blev senere videreudviklet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, Vidensbyen, DTU og ingeniørfirmaet Niras.

Lyngby-Taarbæk kommune er i første omgang blevet udvalgt som det testlaboratorium, hvor den nye web-app skal prøves af, men allerede i løbet af efteråret er det meningen, at sunmapper.dk skal udbredes til resten af Danmark.