Det går rigtig godt hos vores børn og unge, og forældrene er meget tilfredse med kvaliteten i kommunens tilbud – 89 % er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbudsområdet, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

I efteråret er der gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt forældre til børn i kommunens dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber. Overordnet set er den samlede tilfredshed med kommunens tilbud til børn og unge igen i år høj – og cirka på niveau med landsgennemsnittet.

Den samlede svarprocent er over 70 %, hvilket giver et godt grundlag for at vurdere forældrenes oplevelse af kvaliteten i dagtilbud og skoler. Det forældrene er mest glade for og tilfredse med er personalets evne til at få deres børn til at føle sig trygge og glade – og det er for alle de fire områder, at trygge og glade børn er topscorer.

“Jeg er rigtig glad for, at forældrene fortsat er tilfredse med kvaliteten af kommunens tilbud. Det er et vigtigt nedslag at tage en gang imellem, og mindst lige så vigtigt at følge op, de steder det er nødvendigt, så vi også fremad kan sikre kvaliteten”, siger Dorthe la Cour, Formand for Børne- og Ungdomsudvalget.