Politikere siger ja til reform, der bevarer pensionistkortet
En reform af pensionistrabatter i kollektiv transport bevarer pensionistkortet
med rabatter på 50-70 pct. på hele Sjælland. Pensionister får samtidig
væsentlige rabatter, når de rejser på rejsekort. Dermed har trafikselskaberne i
DOT taget hensyn til den bekymring, som den oprindelige plan blev mødt af
efter offentliggørelsen tidligere på året.

Busholdeplads, foto: Movia

Med en justeret reform af pensionistrabatter til folkepensionister og førtidspensionister giver
trafikselskaberne i DOT pensionisterne en række rabatter i forhold til andre rejsende i den kollektive
transport. Blandt andet sikrer reformen, at alle pensionister får mulighed for rabat på mindst 25 pct.,
når de rejser med den kollektive transport. Samtidig bevares pensionistkortet på pap uden check ind
og ud og med væsentlige rabatter på mellem ca. 50 og 70 pct. i forhold til normal pris. Og
pensionistkortet kommer til at koste det samme i hele DOTs område. Også på rejsekort vil der på
Sjælland gives væsentlig rabat på mellem 25 og 30 pct. i forhold til normal pris. Reformen er hjulpet
godt på vej af, at DOT har fået ekstra 12 mio. kr. årligt fra et flertal i Folketinget, som led i aftalen om
udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv transport. Reformen træder i kraft januar
2021.
Da DOT i januar lagde forslag til en reform af pensionistprodukter frem blev den mødt med
bekymring, blandt andet fra en række ældre- og handicaporganisationer. Det var især afskaffelsen af
pensionistkortet (mimrekortet), der gav anledning til kritik fra særligt de mest højfrekvente ældre
brugere af kollektiv transport i hovedstadsområdet.
DOT valgte derfor at justere reformen på baggrund af dialog med ældre- og
handicaporganisationerne, hvor man lyttede til de bekymringer, som en udligning af rabatterne til
pensionisterne på Sjælland havde givet anledning til. På baggrund af den dialog har DOT nu lagt en
justeret løsning frem, hvor en række hensyn er forsøgt balanceret. Med den nye reform vil 6 ud af 10
pensionister, der bruger kollektiv transport, rejse billigere end i dag. Ingen pensionister får
prisstigninger på over 100 kr. om måneden. Samtidig får alle pensionister adgang til samme rabat på
hele Sjælland.
”Det er en svær øvelse at harmonisere priser og rejseregler på tværs af hele Sjælland. Der er mange
modsatrettede interesser, og det er umuligt at stille alle tilfredse. Men det er klart, at den bekymring,
som det første udspil rejste, har gjort indtryk på os. Med den justerede reform har vi lyttet til
indvendingerne. Derfor glæder vi os over, at reformen har fået opbakning fra transportministeren,
ordførerne og ældre- og handicaporganisationer. Vi har fundet en løsning, hvor vi kunne bevare
pensionistkortet og samtidig give pensionisterne ens priser og rabatter uden at det betyder, at nogle
kundegrupper vil opleve voldsomme prisstigninger”, udtaler DOT.
Med reformen harmoniseres priser, rabatter og rejseregler fortsat for folkepensionister og
førtidspensionister i hele DOTs område.
Der vil i regi af DOT blive gennemført en målrettet informationskampagne i god tid før
ikrafttrædelsen til januar 2021, så kunderne kan blive hjulpet godt gennem ændringerne.
Fakta om den justerede reform
• Pensionistkortet bevares på pap i DOTs område og vil som i dag være uden krav om check ind
og check ud.
• Kortet kan købes for tre måneder ad gangen på pap på DOTs hjemmeside. Herudover sælges
kortet også i betjent salg.
• Der vil fortsat være væsentlige rabatter på pensionistkortet – nu med samme rabat i hele
DOTs område på mellem ca. 50 og 70 pct. i forhold til normal pris (rabatten er afhængig af,
om man køber et stort eller lille kort).
• Der indføres i løbet af 2021 et nyt zonekort, der dækker Midtsjælland, så der fremover er
zonekort til hovedstadsområdet, Sydsjælland, Vestsjælland samt et kort til Midtsjælland, der
overlapper de andre områder
• Alle ældre får mulighed for rabat på min. 25 pct., når de rejser med den kollektive transport.
• Der indføres som noget nyt væsentlig rabat for pensionister på det almindelige rejsekort med
check ind/ud på 25 pct. fra januar 2021 stigende til 30 pct. i maj 2024 i forhold til normal pris
i hele DOTs område.
• Reglerne for brug af pensionistkortet ensrettes, så pensionistkort ikke kan bruges i bus, tog
og metro i morgenmyldretiden i hele DOTs område. I eftermiddagsmyldretiden kan
pensionistkortet ligesom i dag ikke bruges i DSB-tog i hovedstadsområdet. Begrænsningen i
DSBs tog i eftermiddagsmyldretiden ophæves fra maj 2024.
• Aldersgrænsen for rabat bliver ændret, så den fremadrettet følger folkepensionsalderen,
d.v.s. den stiger fra 65 til 66½ år fra januar 2021. Eksisterende brugere af pensionistkort kan
dog fortsat forny deres kort, selvom de ikke er fyldt 66½ år endnu. Førtidspensionister kan
som i dag få pensionistrabat uanset alder.
• Ingen pensionister får prisstigninger på mere end 100 kr. om måneden svarende til max. 50
pct.
Mere info
Læs mere om den ny reform på dinoffentligetransport.dk/nypensionistrabat
Kontakt
DOT sekretariatschef Rune Jon Jensen, rjj@dinoffentligetransport.dk