Online Åbent Hus på DTU 4. marts kl. 08.30-20.00

Online Åbent Hus finder sted den 4. marts kl. 8.30-20.00 og indledes med en inspirerende introduktion til ingeniørens uddannelse, arbejde og mindset – og til DTU som uddannelsessted. Senere kan man møde studerende og undervisere fra alle DTU’s diplomingeniør- og bachelorretninger og få svar på alle sine spørgsmål om DTU’s uddannelser og studiemiljø.

Online åbent hus på DTU

Læs mere på www.aabenthus.dtu.dk

Online Åbent Hus – deltagelse for gymnasier

Online Åbent Hus giver mulighed for at sætte karrierelæring og teknologisk dannelse på skemaet. Programmet kl. 8.30-15.00 henvender sig særligt til gymnasier.

Mere information til dig, der er lærer, på www.aabenthus.dtu.dk/Forberedelse/Til-laerere

Bestil DTU’s studiekatalog 2021

DTU’s studiekatalog 2021 med oversigt over alle vores ingeniøruddannelser er netop udkommet.

Læs eller bestil kataloget på www.dtu.dk/bestil

 

Ny uddannelsesretning: Life Science og Teknologi

Den nye bachelorretning Life Science og Teknologi er en ny, bred indgang til at studere biologi, bioteknologi, biomedicin og bioinformatik på DTU.

Læs mere på www.dtu.dk/LST