Den nye masteruddannelse bliver oprettet som led i Sundheds- og Ældreministeriets nationale strategi for personlig medicin og er et unikt samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet.

Der åbnes for tilmelding til uddannelsen d. 15. januar 2021 med studiestart i september 2021.

Personlig medicin, grafik: DTU

For yderligere information se personligmedicin.ku.dk eller send en mail til master@sund.ku.dk

Med ny teknologi kan man skræddersy behandling til den enkelte patient. Men for at potentialet kan udnyttes, er der brug for kvalificeret personale. Derfor er fem danske universiteter gået sammen om en masteruddannelse i personlig medicin.

Personlig medicin er en vigtig brik i fremtidens forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdom. Den massive udvikling inden for big data og bioteknologi åbner døre for et sundhedsvæsen, der kan skræddersy behandlingen til den enkelte patient. Men der er brug for kvalificeret personale, som kan understøtte den udvikling. Derfor er de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet gået sammen med Danmarks Tekniske Universitet om at oprette en ny masteruddannelse i personlig medicin.

Masteren henvender sig særligt til sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige kandidater i sundhedsvæsenet, universiteternes forskningsmiljøer, offentlige institutioner og myndigheder samt medicinalindustrien.

En god del af uddannelsen er baseret på gruppearbejde, cases og team based læring, fortæller studieleder Sisse Ostrowski, som er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

”Personlig medicin kommer ikke til at rykke sig alene ved, at forskere eksempelvis identificerer nye genvarianter og indsamler en masse data, hvis ikke de kan forstå og samarbejde med de faggrupper, der skal behandle de data, og formidle disse til patienter og pårørende. Derudover skal både de etiske, sociale og juridiske aspekter følge med,” siger hun.