Fra 6. januar kan man igen ikke bruge fordøren i Movias busser. Samtidig vil busserne køre med mere begrænset kapacitet, så de kun fyldes maksimalt halvt op. Forreste sæderække vil fortsat være afspærret for brug. Det har Movia besluttet i forlængelse af statsministerens pressemøde 5. januar. Tiltagene tages for at passe ekstra godt på chauffører, billetkontrollører og kunder i den ekstraordinære situation, som landet befinder sig i. Busser og lokaltoge kører efter normal køreplan.

Mundbind i bus, foto: Movia, Ulrik Jantzen

Movia har besluttet at indføre flere tiltag for at passe ekstra godt på chauffører, billetkontrollører og kunder. Som tillæg til de mange foranstaltninger Movia i forvejen har taget for at sikre alle en tryg rejse med bussen, lukkes fordøren igen for indstigning. Kunder skal bruge midter- og bagdøren, når de skal ind og ud af bussen.

Samtidig skruer Movia ned for antallet af tilladte kunder i samme bus. Busserne må fra 6. januar kun fyldes halvt op, og første sæderække bag chaufføren må stadig ikke benyttes. Begrænsningen svarer til at hvert andet sæde og halvdelen af ståpladserne må benyttes. Rejser man sammen som f.eks. husstand eller familie, kan man selvfølgelig fortsat sidde sammen.

Movias stoppestedsværter fortsætter deres arbejde på større stoppesteder for at holde ekstra øje med, om der er behov for at indsætte flere busser nu, hvor antallet af tilladte kunder i hver bus sættes ned.

Den konkrete anledning til de nye tiltag er de særlige restriktioner, som indføres i hele landet fra og med 6.januar 2021, og statsministerens udmelding om, at vi nu befinder os i varslingsniveau 5. Plakater og informationsfilm i busserne opdateres hurtigst muligt. Opfordringen til at holde afstand og kun benytte hvert andet sæde gælder også Lokaltog A/S’s toge med mindre man rejser sammen som f.eks. familie eller husstand. Skiltning herom i alle lokaltoge på Sjælland vil blive opsat hurtigst muligt.

Billetkontrol i busser og lokaltoge er tilpasset den nye situation. Movia gør opmærksom på, at det som altid er kundernes ansvar at have gyldig billet, når de stiger ombord. En afgift for manglende billet koster 750 kr.

Bus- og lokaltogsdriften opretholdes med normal køreplan. Selvom kunderne ikke har adgang via fordøren, vil døren fortsat åbne for at sikre en god luftcirkulation i bussen. I gennemsnit åbner busserne dørene hvert godt 3. minut.

I Movias flextrafik, handicapkørsel, flextur med videre, har Movia siden jul i videst muligt omfang sikret, at kunder køres alene i de små vogne. Det sker for at vise særligt hensyn til kunderne, som ofte er ældre og sårbare medborgere samt for at passe godt på chaufførerne. Dette tiltag fortsættes også.

De ekstra foranstaltninger gælder indtil videre frem til 17. januar 2021.

Gældende tiltag fra 6. januar 2021

• Kunderne kan ikke benytte første sæderække bag chaufføren.
• For at passe ekstra godt på chauffører og personale kan kunderne ikke bruge fordøren til indstigning i bussen. Midter- eller bagdør skal anvendes.
• Der gøres grundigt rent hver dag i busserne efter Statens Serums Instituts anvisninger med særligt fokus på holdestænger, stopknapper m.v. Ved midterdøren i bussen er der monteret en rengøringsseddel, så man som kunde kan se, hvornår bussen senest er rengjort.
• Kunderne mindes om at holde afstand, vise hensyn, bruge mundbind, følge myndighedernes anbefalinger og rejse med omtanke. Erfaringen viser, at kunderne er gode til at overholde retningslinjerne og bruge mundbind.
• Antallet af tilladte personer i bussen sættes ned, så busserne kun fyldes halvt op. Det svarer til hvert andet sæde og halvdelen af ståpladserne med mindre man rejser sammen som f.eks. husstand eller familie, så kan man selvfølgelig sidde sammen.
• Stoppestedsværter ved stoppesteder vil være til stede for at holde øje med, om der er behov for ekstra kapacitet.