Børnelungefonden skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om forskning:

Millioner styrker livsvigtig forskning i børns lungesygdomme

Børnelungefonden styrker forskning i børns lungesygdomme med millionuddeling. Samtlige midler er indsamlet via Team Rynkeby Skoleløbet, hvor skoleelever over hele landet én gang om året løber for at skabe opmærksomhed om lungesyge børn – og samtidigt samler ind til Børnelungefonden.

Børnelungefonden styrker forskning i børns lungesygdomme med millionuddeling. Samtlige midler er indsamlet via Team Rynkeby Skoleløbet, hvor skoleelever over hele landet én gang om året løber for at skabe opmærksomhed om lungesyge børn – og samtidigt samler ind til Børnelungefonden.

Direktør for Team Rynkeby Fonden Carl Erik Dalbøge siger:

“Tusindvis af børn og unge i Danmark mangler luft. De lider af nogle af de mange kritiske lungesygdomme, og kan ikke lege og vokse og leve på samme måde som andre børn. Derfor er det med særlig stolthed, at Team Rynkeby Fonden via Børnelungefonden igen i år kan uddele millioner til målrettet og klinisk forskning i børns lungesygdomme. Det er forskning, der giver håb og redder liv. Og som giver fremtidsmuligheder for nogle af vores allermest sårbare børn og unge. ”

Direktør i Børnelungefonden Anne Brandt uddyber:

“Forskning er det logiske første skridt i den lange, seje kamp som Børnelungefonden og Team Rynkeby er begyndt sammen. Vi kæmper for bedre forebyggelse, bedre behandling og større overlevelse for lungesyge børn. Det er med kæmpe stor glæde og stolthed, at Børnelungefonden igen i år kan sikre en livsvigtig styrkelse af dansk forskning i børns lungesygdomme.”

Forskningsbevillingerne blev uddelt af overlæge, professor, dr.med. og medlem af Børnelungefondens bestyrelse Susanne Halken ved børnelungelægernes (Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologis) årlige kongres i Kolding.

Formand for DSPAP, professor og speciallæge i pædiatri Klaus Bønnelykke, siger:

“Som børnelungelæger har vi en lang række store videnskabelige opgaver foran os. Bevillingerne fra Børnelungefonden er på den måde uvurderlige, fordi de sætter os i stand til at igangsætte projekter af høj videnskabelig kvalitet, hvilket er nødvendigt for at forbedre behandlingen. Ud over de konkrete projekter er bevillingerne også med til at skabe nye forskningsmiljøer og løfte niveauet på de enkelte afdelinger, hvor vi jo møder børnene. Vi får også mulighed for at indgå nationale samarbejder, hvilket er afgørende for mere ensrettet og bedre behandling, og kan med større tyngde indgå i international vidensdeling”.

Følgende forskningsprojekter modtager støtte:

Komplikationer i lungerne hos børn efter behandling for leukæmi

Modtager: Overlæge, lektor, ph.d. Sune Rubak, Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme, Aarhus Universitetshospital (på billedet sammen med læge Sonja Izquierdo Riis Meyer).

Støttes med: 570.000 kr.

Forebyggelse, tidlig diagnostik, monitorering og behandling af kritiske, svære, medfødte eller erhvervede kroniske lungesygdomme hos børn

Modtager: Professor, overlæge, dr.med. Kim Gjerum Nielsen, Dansk BørneLunge Center, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet.

Støttes med 1.330.400 kr.

Undersøgelse af uhensigtsmæssige vejrtrækningsmønstre hos børn og unge med astma

Modtager: Afdelingslæge, post.doc., speciallæge i pædiatri, ph.d. Signe Vahlkvist, Børne og Unge Afdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding.

Støttes med 213.970 kr.

Videreførelse af undersøgelse af lungesymptomer og lav lungefunktion hos for tidligt fødte børn i 5-6 års alderen sammenlignet med jævnaldrende børn født til tiden

Modtager: Overlæge, lektor, ph.d. Inger Merete Jørgensen, Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Støttes med 455.630 kr.

Betydningen af opvækst på landet for udvikling af allergi og astma – en national undersøgelse i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet 2021

Modtager: Læge, ph.d. Howraman Meteran, Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (på billedet: medansøger professor, PhD, Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet).

Støttes med 500.000 kr.

Azithromycin som behandling af astmatiske episoder hos børn

Modtager: Professor, overlæge, DMSc Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center, Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte (på billedet: Jakob Stokholm, der modtog prisen på vegne af Hans Bisgaard)

Støttes med 1.500.000 kr.

Kontakt

Charlotte Larsen

Presse- og kommunikationsansvarlig, Børnelungefonden

Mail cl@lunge.dk

Tlf. 41 61 26 29