Dansk Byggeri i Hovedstaden og Nordsjælland vil have flere flygtninge i job i lokale håndværksvirksomheder. Det skal sikre en vellykket integration

Der er allerede flere fremmedklingende navne i de lokale håndværksvirksomheder, men ansættelsesprocessen er besværlig og bureaukratisk, påpeger Dansk Byggeri.

– De virksomheder, der har flygtningen ansat, oplever, at de er glade for at være i arbejde og lære dansk. Men der er mange regler, der besværliggør dagligdagen – vi håber for eksempel, at den obligatoriske danskundervisning kan gøres mere fleksibel, og helst så den ligger udenfor arbejdstiden, siger formand for Dansk Byggeri i Hovedstaden Søren Tscherning.

Dansk Byggeri har tidligere meldt ud, at man bør placere flygtningene der, hvor de har de bedste chancer for at komme i arbejde, og det er typisk i de store byer

– Vi tror på, at flygtninge fra dag ét skal have at vide, at der er brug for dem, så de ikke mister fornemmelsen for, hvad det er at være en vigtig del af samfundet. Og hvis så det kan gøres mindre bureaukratisk at ansætte flygtninge, så tror jeg, vi kan gøre mange af de nytilkomne til en værdi for samfundet, siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen.

Dansk Byggeri Hovedstaden og Nordsjælland holder årsmøde den 9. november, og her vil man blandt andet drøfte, hvad virksomhederne kan gøre for at hjælpe flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet.

haandvaerk-2haandvaerk-3