Hvad skal de kommende letbanestationer i Lyngby-Taarbæk kommune hedde? Det spørgsmål kan utvivlsomt udløse hede diskussioner. Tidligere på året bad kommunen borgerne om at komme med forslag til stationsnavne, og den opfordring er der mange, der har fulgt. Ved fristens udløb havde man modtaget 71 forskellige forslag fra 23 personer, virksomheder og foreninger.

Spørgsmålet om stationsnavne skal i dag – tirsdag den 30. august – behandles i Teknik- og Miljøudvalget og på onsdag i Byplanudvalget. I forvaltningens indstilling fremlægger man følgende forslag:

– Lyngby Station (er besluttet)

– Lyngby Centrum

– Fortunbyen

– DTU – Akademivej

– DTU – Anker Engelunds Vej

– Rævehøjvej

– Lundtofte

Forvaltningen understreger, at man i valget af navne har lagt vægt på den historiske baggrund i lokalområdet, og at en evt. person, som man opkalder efter, skal have en særlig tilknytning til Lyngby-Taarbæk kommune eller have gjort en særlig stor indsats. Man kan heller ikke købe sig til et stationsnavn, og ingen må have direkte interesse i navnet.

Blandt de navne, der ikke kom med, er C.F. Tietgen, der havde en stor tilknytning til Lyngby-Taarbæk, selv om han var født i Odense. I forslaget for Tietgen henvises der blandt andet til, at han byggede Taarbæk kirke, og at han boede meget i sommervillaen i Taarbæk. C. F. Tietgen er begravet på Lyngby kirkegård, og ved hans død blev han fulgt gennem Lyngby med fakkel optog af flere tusinder.

Et forslag om at give stationerne fuglenavne såsom Solsort, Rødhals, Svale, Musvit m.v. faldt heller ikke i forvaltningens smag.

Hvis politikerne på Rådhuset accepterer forslagene, skal navnene i høring hos blandt andre Kulturministeriet, der skal tage stilling til, om der er tale om egentlige navne og navnenes korrekte stavemåde m.v.

Herefter vil Hovedstadens Letbane fremsende forslagene til Hovedstadsområdets Vejsamarbejde, der skal sikre, at der ikke kommer enslydende navne. Også Trafik- og Bygningsstyrelsen, Movia, DSB og Banedanmark skal høres.

Det ventes, at Hovedstadens Letbane kan træffe endelig beslutning om stationsnavnene i februar 2017.

Letbane-1