Nyt fra letbanen, foto: letbanen

Forsyningsselskabernes arbejde med at flytte rør og ledninger på Klampenborgvej mellem krydset med Kanalvej og krydset med Lundtoftegårdsvej er nu nået så langt, at der er plads til, at vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, kan gå i gang med at bygge letbanens linjeføring på Klampenborgvej. Derfor vil vi her orientere dig overordnet om Hovedstadens Letbanes arbejde på denne del af Klampenborgvej i den kommende tid.

Vi ombygger strækningen langs letbanens linjeføring
Hen over det kommende halvandet år skal vejen blandt andet ombygges. De to vejbaner, som i dag fører trafikken ind mod Lyngby, skal i fremtiden huse letbanen, og de to spor, som i dag fører trafikken ud af Lyngby skal ombygges til at være ét spor i hver retning. Ligeledes vil vejkrydsene skulle bygges om, ligesom broen hvor Nærumbanen krydser Klampenborgvej skal forberedes til letbanens passage under den. Mens det arbejde står på, vil vi have en mindre arbejdsplads ved broen.

Arbejde i flere faser
Arbejdet vil forløbe i forskellige faser og forskellige steder i området i de kommende halvandet år. Hovedstadens Letbane informerer i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune løbende om de enkelte arbejder, efterhånden som de går i gang. Det meste af arbejdet ventes at blive udført inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, som i Lyngby-Taarbæk Kommune er hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14. Hovedparten af arbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som man kender det. Selvom vi gør hvad vi kan for at mindske generne fra byggeriet, kan vi ikke bygge letbanen, uden at det påvirker vores naboer, mens arbejdet står på. Vi beklager naturligvis de gener, du vil kunne opleve som trafikant eller nabo til arbejdet de forskellige steder i området.