Demonstrationsanlæg af CO2-fangst

Pressemeddelelse fra DTU.

Vi sorterer affald og spiser grønt som aldrig før. Men kan det sikre en bæredygtig fremtid, eller skal nye teknologier redde os?
Denne sommer har givet os mange eksempler på klimaforandringernes konsekvenser med uhørte varmegrader i det nordlige USA og Canada, skovbrande i Sydeuropa, oversvømmelser i Tyskland og skybrud i Danmark. En ny rapport fra FN har derudover fastslået, at klimaforandringerne er menneskeskabte.
De fleste af os er da også meget opmærksomme på, hvad vi selv kan gøre for at begrænse vores CO2 udslip. Både når vi køber ind til aftensmaden, cykler på arbejde og sorterer affaldet i stadig flere forskellige spande. Det er naturligvis vigtigt, men mange sidder nok tilbage med følelsen af, at der skal mere til. Der skal også ske noget hos de store forbrugere af ressourcer og udledere af CO2.
Her kommer de nye teknologier ind i billedet. Regeringen taler f.eks. om, at løsningerne til øget bæredygtighed kan komme fra Power-to-X eller indfangning af CO2. Men hvad er det reelt, de taler om? Og kan det hjælpe os på rette vej?
Vi har spurgt to eksperter på DTU, hvad teknologierne går ud på, og hvordan de kan bidrage til den grønne omstilling.
Hvad er CO2 fangst?
CO2 bidrager til den globale opvarmning, så klimapåvirkningen kan gøres mindre ved at indfange CO2’en.
Lektor Philip Fosbøl fra DTU forklarer, at indfangningen typisk sker ved at føre røgen fra fx industrivirksomheder, kraftvarmeværker eller biogasanlæg gennem lange rør ned til en væske.
“Væsken består af forskellige tilsætningsstoffer, der hjælper med at optage CO2’en i væsken. Når CO2’en er optaget i væsken, kan den udskilles og lagres i undergrunden. Det sker ved at pumpe CO2’en ned i undergrundens mange små hulrum, mens lerlaget ovenpå fungerer som et låg”.
Beregninger fra GEUS har vist, at undergrunden i Danmark formentlig kan indeholde op til 22 mia. ton CO2. Det svarer til mellem 500 og 1000 års samlet dansk udledning på nuværende niveau.
“Derfor arbejder vi på at komme i gang med at lagre CO2 i Danmark,” siger Philip Fosbøl.
I stedet for at lagre CO2’en fra biogassen, udvikler man også muligheden for at genanvende den. Det kan fx være til at producere kemikalier og på sigt også grønne brændstoffer via en Power-to-X proces.
Hvad er Power-to-X?
Netop Power-to-X er en anden væsentlig teknologi frem mod en mere bæredygtig fremtid. Det har vi bedt lektor Jakob Kibsgård fra DTU om at forklare.
“Power-to-X betyder at omdanne elektricitet (power) til noget andet (x).Elektriciteten kan vi få bæredygtigt fra sol- og vindenergi. Men vores samfund kan ikke klare sig på el alene – fx kan den tunge transport via skibe og fly ikke gøres eldrevet.”
Derfor er power-to-X interessant. Med elektricitet fra fx vindmøller kan man via elektrolyse lave brint, der kan anvendes direkte som brændstof. Eller man kan kombinere med andre elementer og derefter producere ammoniak, metanol og andre syntetiske brændstoffer, der kan anvendes til f.eks. fly og skibe.
“Derudover kan Power-to-X sikre os kemikalier til fremstilling af medicin, plastik og mange andre af de produkter, vi kender fra vores dagligdag, og som i dag fremstilles af fossile ressourcer,” siger Jakob Kibsgård.
De nye teknologier er altså på vej og kan hjælpe os med at reducere vores CO2-udledning markant. Men de kan ikke løse klimaudfordringen alene, så det er vigtigt, at vi hver især fortsat gør en indsats for en bæredygtig fremtid i køkkenet, når vi transporterer os og sorterer affald ved skraldespanden.
______________________________
Fakta:
CO2 fangst, -lagring og -anvendelse Fangst, lagring og anvendelse af CO2 kan bruges til at begrænse den store mængde CO2 i atmosfæren, der bidrager til klimaændringerne. CO2 fanges i røgen fra bl.a. industri, kraftvarmeværker og biogasanlæg. Den kan lagres i undergrunden – eller genanvendes som ressource, eksempelvis til fremstilling af kemikalier eller til brændsler via en power-to-x proces.
Explainervideo om CO2 fangst Link
Power-to- XPower-to-X er et væsentligt element i den grønne omstilling. Strømmen til power-to-X kommer fra de vedvarende energikilder, vind og sol. Via elektrolyse eller andre processer omdannes strømmen til brændstoffer til den tunge transport, til medicin, plastic, gødning og andre produkter, vi i dag fremstiller af olie.
Explainervideo om Power-to- XLink