Borgerne i Lyngby-Taarbbæk opfordres til at komme med forslag til hvem, der skal have årets handicappris.

Prisen uddeles i forbindelse med FN’s internationale handicapdag, der finder sted den 3. december 2016.

Lyngby-Taarbæks handicappris skal gives til en person, virksomhed eller forening, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede – børn eller voksne – i kommunen.

Prisen bliver overrakt ved en reception d. 5. december kl. 16.00.

Forslag til prismodtager skal sendes pr. mail til: socialindsats@ltk.dk eller per post til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Social Indsats, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby, att.: Handicaprådets sekretariat. Husk, at forslag til prismodtager skal være begrundet.

Sidste frist for indstillinger er tirsdag d. 15. november.

Yderligere oplysninger om kriterier for tildelingen af prisen m.v. kan ses her.

handicap-1handicap-2