Mere end 8 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns skoler og SFO’er i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det viser en ny landsdækkende stikprøveundersøgelse blandt forældre til elever i folkeskolen og SFO lavet af Social- og Indenrigsministeriet.

Logo LTK

Den samlede tilfredshed med kommunens tilbud til børn og unge er igen i år høj i Lyngby-Taarbæk, som ligger højt oppe på listen blandt landets 98 kommuner. Med en 8. plads på landsplan i forhold til tilfredsheden med kommunens skoler, er der noget at være stolte af.

“Det er rigtigt glædeligt med de flotte tilfredshedsresultater i kommunen, både sammenlignet med landsplan og nabokommuner. Det vidner om at vi gør mange ting rigtig godt. Og det skal vi huske at fejre og være stolte af. Vi bør også ligge pænt på faglighed og tilfredshed i en kommune som vores, for vi har gode lærer- og pædagogkræfter og vi har gode forældre, der vil deres børn meget. Der er naturligvis også forhold ved vores skoler og SFO, som kan forbedres. Det skal vi også være opmærksom på og løbende arbejde med. Så det gør vi”, siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Gitte Kjær-Westermann.

Samlet set ligger tilfredsheden i Lyngby-Taarbæk Kommune på 4,1, imod 4,0 på landsplan, og hvor 5 er det højest mulige. Forældrene er i undersøgelsen blevet bedt om at besvare spørgsmål på en skala fra 1 til 5, hvor 1 markerer meget utilfreds, mens 5 repræsenterer meget tilfreds.

Dykker man længere ned i undersøgelsen, kan man se, at hele 84% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, mod 79 % på landsplan. 82% af forældrene svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns SFO.
Forældrene er især glade for det faglige niveau i undervisningen, og lærernes og pædagogernes arbejde med at få børnene til at føle sig trygge og glade.

“Et højt fagligt niveau og trivsel hænger sammen. Trives eleverne ikke, bliver det sværere at koncentrere sig om det faglige, hvilket forældrene også er bevidste om. Derfor skal vi fortsat have fokus på, at trivsel og læring går hånd i hånd igennem hele skoletiden”, siger Martin Vendel Nielsen, Næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Sammenlignet med nabokommunerne ligger resultaterne i Lyngby-Taarbæk også højt. Her svarer 80 % af kommunens forældre at de er ‘meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ med deres barns faglige udbytte af undervisningen, mod 73 % i Rudersdal og 77 % i Gentofte.

Udvalgte tal
Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt: 82 %
Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad: 86 %
Det generelle samarbejde mellem dig og dit barns lærere og pædagoger: 83 %

Nabokommuner
Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen (Meget tilfreds eller tilfreds)
Lyngby-Taarbæk: 80 %
Gentofte: 77%
Gladsaxe: 76 %
Rudersdal: 73 %
Landsplan: 77%

Undersøgelsen
På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside er det muligt at dykke mere ned i de lokale resultater i et interaktivt dashboard: https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/