Hvordan styrker vi forskningen og uddannelserne på de danske universiteter? Det er hovedspørgsmålet på et topmøde på DTU den 5. oktober, hvor repræsentanter fra regering, Folketing, erhvervslivet og universiteterne skal drøfte, hvilke krav det stiller, hvis Danmark fortsat skal være et førende videnssamfund.

Topmødet holdes på baggrund af regeringens helhedsplan, der i store træk fastholder det nuværende niveau for investeringer i forskning, mens der lægges op til fortsatte besparelser på uddannelsesområdet. Udspillet er blevet kritiseret fra flere sider, og DTUs rektor, Anders Bjarklev, løfter også en advarende pegefinder.

”Alle er enige om, at vi skal være dygtigere, og at vi skal være blandt de bedste i verden. Det kræver uddannelser der udfordrer de unge til at nå deres fulde potentiale. Det er universiteternes pligt at effektivisere uddannelserne, så vi får de bedste kandidater for færrest mulige penge, men jeg tror vi er ved at nå grænsen for, hvor meget vi kan spare på vores uddannelser uden at kvaliteten daler,” siger Anders Bjarklev

Topmødet er åbent for alle interesserede, men der er et begrænset antal pladser. Tilmelding kan ske her.