Siden genbrugsstationen på Firskovvej åbnede for private kunder 31/3 har vi rigtigt mange besøgende. Faktisk lige så mange som på en travl weekend. Og da der kun må være 10 biler på pladsen ad gangen, skaber det i perioder lang ventetid.

Derfor henstiller vi til, at I så vidt muligt udskyder at tage på genbrugsstationen. Hvis I har et meget stort behov for at aflevere affald, så skal I huske at medbringe en stor portion tålmodighed.

For at reducere presset på genbrugsstationens medarbejdere og trafikken på og omkring Firskovvej har vi indført ekstraordinær indsamling af haveaffald i uge 15 og 16. Ordningen gælder alle husstande – læs mere her.

Husk, at vi også stadig henter storskrald.

 

Regler for genbrugsstationen under corona

Myndighederne har givet grønt lys til at genåbne genbrugspladser i Danmark for privatkunder, så længe en række sikkerhedsforanstaltninger bliver fulgt.

Derfor er genbrugsstationen på Firskovvej igen åben for alle. Åbningstiden er alle dage fra kl. 8-17.

For at minimere smitterisikoen for corona-virus er der øgede krav til, hvordan vi sikrer hygiejnen og afstand til andre på pladsen. Derfor har vi disse sikkerhedsforanstaltninger, som skal overholdes for at pladsen holdes åben.

Sådan bliver adgangen til genbrugsstationen:

 • Adgangen til genbrugsstationen bliver begrænset til højst 10 biler ad gangen, og vi har bemanding ved porten for at regulere dette.
 • Begrænsningen kan medføre ventetid uden for selve genbrugsstationen.
 • Medarbejdere fra kommunen vil være tilstede uden for genbrugsstationen for at sikre trafikafviklingen.
 • Der vil være omlægninger i trafikken – fx vil det kun være muligt at køre ind på genbrugsstationen med højresving. Følg den midlertidige skiltning.

Sådan foregår sorteringen på pladsen:

 • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
 • Hold god afstand til andre – både til personale og andre kunder.
 • Der må kun være én kunde ved hver container ad gangen.
 • Bliv i bilen, til det er din tur til at læsse af, og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
 • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
 • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
 • Medbring selv handsker, skovl og kost.

Du kan ikke indlevere effekter til Kirkens Korshærs skur på pladsen, og du vil heller ikke kunne hente kompost. Som det ser ud nu, bliver det muligt at hente kompost senere, da årets kampagne er forlænget til 24. maj.

Hvis containeren til ’rest efter sortering’ bliver fyldt, er vi nødsaget til at lukke igen, indtil containeren er tømt.

Hold dig opdateret her på hjemmeside og på vores facebook-profil, da der løbende kan komme ændringer.

Hvorfor har genbrugsstationen været lukket for private kunder?

Fra 13/3 og frem til 31/3 har alle landets genbrugsstationer været lukket for private kunder. Forklaringen kommer her:

 • Myndighederne opfordrer til, at alle, der ikke varetager en samfundskritisk funktion, bliver sendt hjem. Genbrugsstationer er ikke vurderet som samfundskritiske – det er derimod fx indhentning af dagrenovation, forsyning af vand og rensning af spildevand, som vi prioriterer, mens vi kører med nødberedskab. Vi har derfor begrænset mandskab på genbrugsstationen.
 • Affaldet på genbrugsstationerne bliver håndteret i en række led: transportørerne, omlastning samt behandlingsanlæggene (modtageanlæggene). For at sikre forsyningssikkerhed på lang sigt, skal så få som muligt være på arbejde. Derfor er det vigtigt at styre affaldsmængderne og koncentrere indsatsen på det mere kritiske affald som dagrenovation.
 • På en velbesøgt dag kan op mod 800 biler – ofte med flere passagerer – komme forbi genbrugsstationen. Det er alt for mange samlet på ét sted, særligt i forhold til de nye tiltag, der træder i kraft den 18. marts klokken 10.