Det ambulante behandlingssted, Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark, der blandt andet har ambulatorium på Jægersborgvej i Lyngby, skifter navn. Fremover skal virksomheden hedde Fonden Novavi, der betyder ’nyt liv’.

Det nye navn skal understøtte virksomhedens mission om at hjælpe mennesker til et bedre liv, hvor afhængighed ikke styrer eller er i fare for at styre livet.

“Hos Novavi arbejder vi med at støtte og behandle mennesker, der har afhængighed tæt inde på livet. Det gælder ikke kun afhængighed af alkohol, men også andre former for rusmidler. Fælles for vores aktiviteter er målet om at hjælpe mennesker videre til et liv, hvor rusmidler ikke styrer livet,” siger Mikael Jakshøj, direktør i Fonden Novavi.

Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 140.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug. De kommer fra alle sociale lag og alderstrin, men fælles for dem er, at de har brug for professionel hjælp til at komme ud af deres afhængighed. Derudover skønnes 33.000 danskere at have et stofmisbrug. Blandt de unge har ca. 55.000 mellem 15 og 24 år et behandlingskrævende misbrug af stoffer og alkohol.

Mikael Jakshøj siger, at det for mange danskere er enormt tabubelagt at tale om, at nogen har et misbrug.

“Og det det betyder, at mange ikke kommer i behandling eller får den hjælp, de har behov for. Vi skal frigøre os fra berøringsangsten, og vi skal turde tale om misbrug, så vi kan hjælpe de mennesker, hvor rusmidler er i fare for at styre livet,” siger Mikael Jakshøj.

alkohol-3

 

 

 

 

 

Fakta om Fonden
Med mere end 3.000 danskere i misbrugsbehandling om året er Fonden Novavi et af landets største behandlingssteder. Udover alkohol- og stofbehandling hører også Stofrådgivningen, Ung Revers, Alko Talk og Novavi Pensionatet under Fonden Novavi. Ambitionen er at støtte, rådgive og behandle mennesker til et styrket liv, hvor afhængighed ikke styrer livet. Fonden Novavi består af 23 enheder, der er placeret i Storkøbenhavn, på Sjælland og på Fyn. De beskæftiger ca. 120 læger, sygeplejersker, alkoholbehandlere og socialrådgivere mv.