Er du vild med natur og friluftsliv? Og har du input til, hvordan det kan blive endnu bedre at dyrke friluftsliv i din kommune? Så kom med, når Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord holder årsmøde.

Pressefoto Friluftsrådet

Friluftsliv er en vigtig del af livet for mange af os: at komme ud i naturen, være aktive, få ro i hovedet eller mødes med andre om fælles interesser.

Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord arbejder på, at friluftslivet og naturen har de bedste muligheder i Egedal, Furesø, Rudersdal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner.

Du kan blive en aktiv del af Friluftsrådets lokale arbejde og få indflydelse på friluftslivet i dit nærområde.

Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord holder nemlig årsmøde torsdag d. 21. marts 2024, hvor du bl.a. kan høre om tilskudsmuligheder til projekter fra Udlodningsmidler til Friluftsliv og få sparring på dine projektideer.

Brænder du for et særligt friluftstema?
På årsmødet er der også valg til bestyrelsen og mulighed for at melde sig til forskellige temagrupper, hvor man kan arbejde med de friluftsprojekter, som man selv synes er vigtigst. Du er også velkommen til bare at møde op og blive klogere på, hvad der sker i Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord og komme med ideer til arbejdet, uden at du forpligter dig.

Så brænder du for et særligt friluftslivtema, er du meget velkommen til at byde ind.

Bliv aktiv i Friluftsrådet
Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord har et godt netværk med politisk indflydelse i kommunerne og stor viden om den lokale natur, planlægning og lovgivning, friluftsprojekter og støttemuligheder – og de vil gerne tage dig med på råd.

Du kan være med på mange forskellige måder – også uden at forpligte dig mange år frem i tiden.

Du kan bl.a.:

  • blive aktiv i en lokal bestyrelse
  • blive aktiv i en temagruppe, som arbejder med afgrænsede indsatser og projekter
  • deltage i årsmøder, sommermøder, temaaftener etc. og komme med input til det friluftspolitiske arbejde.

“Vi arbejder både for at få indflydelse på frilufts- og naturpolitikken i kommunerne, og med at forbedre vores adgang til naturen, så alle kan komme ud og få glæde af den. Så vi håber mange møder op, for vi har brug for flere gode kræfter, og det bliver kun sjovere, når vi er mange, der går sammen om arbejdet,” siger Gunnar Brüsch, formand for Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord.

For at blive aktiv i bestyrelsen skal du være medlem af en af Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Hvad er Friluftsrådet?
Friluftsrådet er en paraplyorganisation for over 80 foreninger og organisationer, der har naturen som ramme om hver deres aktivitet både på vandet, til lands og i luften. Friluftsrådet inspirerer til mere friluftsliv, forbedrer mulighederne for at komme ud i naturen, og arbejder politisk for at sætte friluftsliv på dagsordenen.

Tid og sted
Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19.00 – 21.00 på Balsmoseskolen Aula C., Æblevangen 126, 2765 Smørum

Du kan tilmelde dig til årsmødet på storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk

Læs mere om årsmødet i invitationen

Se mere om Friluftsrådet på www.friluftsraadet.dk

Kilde Friluftsrådet.