I midten af august 2021 går vi i gang med at ombygge og udvide den østlige side af Lundtoftegårdsvej mellem Akademivej og Klampenborgvej, hvor vi også skal etablere nye afvandingsledninger.

Arbejdet kan periodevis medføre støj fra arbejdskøretøjer, maskiner mv. Arbejdet bliver udført indenfor almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00.

I perioden omlægger vi trafikken på blandt andet stikvejen til Formula og Zleep, så der i korte perioder kun vil være ét farbart spor. Derudover vil cykelstierne mellem Lyngbygårdsvej, Kornagervej og busstoppet ved motorvejsrampen være spærret i første del af perioden. Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger.

Vi forventer, at vejarbejdet på den østlige side af Lundtoftegårdsvej mellem Akademivej og Klampenborgvej løber frem til udgangen af november 2021. Derefter forventer vi, at arbejdet flytter til modsatte side af vejen.

Vi og vores entreprenør Per Aarsleff A/S beklager de gener, arbejdet kan give.

Sådan får du trafikinformation
Vi har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet, som sikrer, at du kan få opdateret og detaljeret information om trafikken på vejene omkring letbanebyggeriet via de kanaler, hvor du normalt får trafikinformation.

trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet. Du kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmeldinger på e-mail om det vejarbejde, der foregår på ruten

På P4 Trafikradio og via navigationssystemer kan du få information om trafikken undervejs på din rute