I midten af marts 2021 går vi i gang med at bore og støbe en række betonpæle langs en del af letbanens linjeføring på Buddingevej mellem krydset med Engelsborgvej og viadukten.

For at lave den enkelte pæl, borer vi først et hul ned i jorden, og dette hul fyldes efterfølgende med beton. Betonpælene skal etableres på en række langs en mindre del af Engelsborghus’ facade ud mod Buddingevej. Betonpælene etableres som såkaldte VDW-boringer, som er en skånsom metode, der er særligt egnet til denne type funderingsarbejde med sekantpæle tæt på bygninger.

Hvad betyder det for dig som bor og færdes nær arbejdet?
Selvom metoden er skånsom, vil du opleve støj fra boremaskinen, ligesom du periodevis vil kunne opleve vibrationer fra selve borearbejdet, hvis du bor tæt på arbejdet. For at beskytte vinduer og facade mod tilsmudsning fra bore- og støbearbejdet, vil vi lokalt opsætte presenninger, efterhånden som arbejdet flytter langs strækningen.

Funderingsarbejdet påvirker ikke trafikken gennem viadukten, som fortsat vil være åben med et spor i hver retning frem til slutningen af foråret eller starten af sommeren.

Arbejdet bliver udført på hverdage mellem kl. 7 og 18, og vi forventer, at dette arbejde er afsluttet i slutningen af marts 2021.