Forsyningsselskabernes arbejde med at omlægge rør og ledninger er nu nået så langt, at vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, kan gå i gang med at ombygge Buddingevej ved De Engelske Rækkehuse. Vi forventer, at arbejdet går i gang i starten af oktober på strækningen mellem Engelsborgvej og Christian X’s Alle.

Hvad skal vi bygge?
Arbejdet på strækningen vil være traditionelt vejarbejde i overfladeniveau, hvor vi ombygger vejen, fortovet og cykelstien, så der i fremtiden er plads til letbanen. Samtidig bygger vi nye afvandingsledninger. Vi forventer ikke at skulle udføre spunsarbejde eller andet lignende tungt arbejde, men du skal forvente arbejdskøretøjer i området og almindelige entreprenørmaskiner mens arbejdet står på. Arbejdet foregår i dagtimerne på hverdage mellem kl. 7 og 18, og vi forventer, at arbejdet på denne strækning er afsluttet i foråret 2022.

Hvad betyder arbejdet for dig, der bor på strækningen
I perioden er det også nødvendigt at genetablere den afspærring, som var på strækningen i forbindelse med omlægningen af forsyningsledninger. Det vil sige, at vejen er spærret, og at man ikke kan køre til og fra rækkehusene på strækningen mellem Engelsborgvej og Christian X’s Alle fra den 1. oktober 2021. I forbindelse med arbejdet vil der dog blive etableret et mindre område med parkering for beboerne. I første omgang etableres parkeringsområdet på Buddingevej ved Engelsborgvej-krydset. Senere flytter parkeringsområdet til den modsatte ende af arbejdsområdet ved krydset med Christian X’s Alle. Der vil fortsat være adgang til husene via fortovet.

Inden arbejdet går i gang, sørger vi for, at du får kontaktoplysninger til vores entreprenør, hvis du bor på strækningen og skal flytte, have leveret møbler eller lignende mens arbejdet står på. I disse særlige tilfælde vil vores entreprenør kunne hjælpe med kørende adgang til området.

Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på. Vi og vores entreprenør beklager de gener, arbejdet kan give.

Sådan får du trafikinformation
Vi har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet, som sikrer, at du kan få opdateret og detaljeret information om trafikken på vejene omkring letbanebyggeriet via de kanaler, hvor du normalt får trafikinformation.

trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet. Du kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmeldinger på e-mail om det vejarbejde, der foregår på ruten.

På P4 Trafikradio og via navigationssystemer kan du få information om trafikken undervejs på din rute.