Virum Skole
Skolebakken 9
2830 Virum
Tlf: 45284420