Søgningen til DTU’s uddannelser er stadig høj, men følger tendensen i hele Danmark, hvor antallet af ansøgere til de videregående uddannelser er tilbage på 2012-niveau.

Antallet af ansøgninger om optagelse på DTU er faldet med 8 procent i forhold til antallet af ansøgere i 2021. Faldet fordeler sig med 5 procent på civilbacheloruddannelsen og 11 procent for diplomingeniøruddannelsen. Udviklingen skal ses i forhold til en landstendens, hvor søgningen til de videregående uddannelser er faldet med mere end 14 procent målt i forhold til under coronapandemien i 2021.

Faldet i antallet af ansøgere var forventet, og dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø på DTU Lars D. Christoffersen er tilfreds med det antal ansøgninger DTU har modtaget, set i forhold til tendensen i hele Danmark.

“Det er bekymrende, at vi ikke vil kunne levere de ingeniører, der er brug for i de kommende år. Men det er en periodisk forskydning. Vi har nogle årgange af unge, der har været ramt af mange afbrydelser i deres uddannelser, og det er derfor helt forståeligt, at de trænger til at komme ud at rejse, eller tage på højskole,” siger Lars D. Christoffersen.

Da kvote 1 fristen udløb onsdag kl. 12 var det samlede antal af ansøgninger til DTU faldet fra 7.402 sidste år til 6.827 i år. Det svarer til et fald på 8 procent. Uddannelses- og Forskningsministeriet konstaterer, at tendensen gælder for alle videregående uddannelser, hvor ansøgertallet i 2022 er på niveau med ansøgertallet i 2012.

Diplomingeniøruddannelser Diplomingeniøruddannelsen ved DTU har i år tiltrukket færre førsteprioritets ansøgninger i forhold til sidste år. I alt 1.042 har søgt om en diplomingeniøruddannelse mod 1.096 sidste år. Det er et fald på 5 procent. På diplomingeniøruddannelsen er det igen i år uddannelsesretningerne Byggeri og Infrastruktur samt Softwareteknologi, der – selv om de er gået tilbage i antallet af ansøgere – er de mest søgte uddannelser. Tilsvarende er det positivt, at de tre uddannelser Maskinteknik, It og Økonomi, samt Elektrisk Energiteknologi har kunne tiltrække flere førsteprioritets ansøgere i år end sidste år.

Lars D. Christoffersen glæder sig også over, at der igen i år er udsigt til fuldt optag på uddannelsen Arktisk Teknologi, der har hele 21 førsteprioritets ansøgninger.

Bacheloruddannelser Antallet af førsteprioritetsansøgere til DTU’s bacheloruddannelser er faldet fra 1.766 i 2021 til 1.622 i år. Det svarer til et fald på 8 procent.

Det er som tidligere år Softwareteknologi, Kunstig Intelligens og Data, samt den engelsksprogede bacheloruddannelse i General Engineering, der står for den største søgning til civil-bacheloruddannelserne. Dog har de i år fået selskab af Medicin og Teknologi, der har en fremgang på hele 4 procent i antallet af førsteprioritetsansøgninger.

General Engineering tiltrækker flest førsteprioritets ansøgere I alt 2.664 ansøgere har DTU’s civilbachelor- og diplomingeniøruddannelser som deres førsteprioritet sammenholdt med 2.862 ansøgere i 2021. Det er et fald på 7 procent forhold til sidste år.

General Engineering er igen i år den uddannelse, der tiltrækker flest ansøgere til DTU. I alt har DTU modtaget 623 ansøgninger, hvoraf 355 er førsteprioritet.

Fordelingen af studiepladser Alle DTU’s uddannelser har et begrænset antal studiepladser til rådighed. Hvordan søgningen matcher antallet af studiepladser er svært at svare på, så tæt på ansøgningsfristens udløb. DTU vil overveje, om det er muligt at udvide antallet af pladser på de mest søgte uddannelser. Men, med alle forbehold ser det ud til, at DTU igen i år er nødt til at afvise kvalificerede ansøgere til de mest populære uddannelser, mens et mindre antal uddannelser sandsynligvis vil få ledige studiepladser til august.