RfST skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om mobil:

Knap otte ud af ti danskere mener, at det er godt, at det fremover også kommer til at koste et klip i kørekortet, hvis man bruger håndholdt mobil bag rattet. Især de ældre bakker op, mens det er færre blandt de unge, viser nye tal fra Rådet for Sikker Trafik (regionale tal).

Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken. For at få flere til at droppe den håndholdte mobil bag rattet, har et politisk flertal besluttet at skærpe sanktionen for at bruge håndholdt mobil mv. under kørslen.

Fra i morgen tirsdag den 10. september koster det – udover en bøde på 1500 kr. og 500 kr. til Offerfonden – også et klip i kørekortet at benytte håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computere m.v. under kørslen.

I befolkningen er der bred opbakning til skærpelsen. I en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.120 personer, svarer næsten otte ud af ti (79 %), at det er meget godt eller godt, at det fremover også kommer til at koste et klip i kørekortet. Kun otte procent synes, at det er meget dårligt eller dårligt.

– Uopmærksomhed er et stort problem for sikkerheden på vejene. Sammen med kampagner og kontrol er et klip i kørekortet noget af det, der virkelig kan ændre folks farlige adfærd. Det er godt for trafiksikkerheden, at man nu sætter ekstra ind overfor uopmærksom kørsel, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Der er lidt forskel på, hvor begejstrede de enkelte aldersgrupper er for, at det nu koster et klip i kørekortet. Blandt personer over 60 år mener 83 %, at det er meget godt eller godt. Blandt de 18-35-årige er det 71 %, der deler den holdning.

Mange erkender: bruger mobil håndholdt
Meget tyder på, at der er noget at komme efter. I undersøgelsen, som Kantar Gallup har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i august, svarer 34 %, at de nogle gange kommer til at bruge deres mobiltelefon eller GPS håndholdt. Problemet er størst hos de yngste bilister (18-35 år), hvor hele 57 % siger, at de nogle gange kommer til at bruge mobilen etc. håndholdt.

– Det er alt for mange, som i dag bruger mobilen håndholdt bag rattet. Det er vores vurdering, at antallet vil falde fremover, når det nu kommer til at koste et klip, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Læs også: Sådan må du bruge mobilen lovligt bag rattet – og det får du straf for.

Om undersøgelsen:
Fra den 28.-30. august har Kantar Gallup på vegne af Rådet for Sikker Trafik spurgt 1.120 personer over 18 år, hvad de synes om, at det fremover – udover bøden på 1.500 kr. – også kommer til at koste et klip i kørekortet.

Hvad synes du om, at det fremover også kommer til at koste et klip i kørekortet, hvis man bruger sin mobiltelefon eller GPS håndholdt, mens man kører bil, lastbil, varevogn mv.?

• Godt eller meget godt: 79 %
• Hverken godt eller dårligt: 9 %
• Dårligt eller meget dårligt: 8 %
• Ved ikke: 3 %

Alders- og kønsfordeling:

• Blandt de 18-35-årige synes 71 %, at det er en god eller meget god ide.
• Blandt de 36-59-årige synes 82 %, at det er en god eller meget god ide.
• Blandt de 60+-årige synes 83 %, at det er en god eller meget god ide.
• Mænd: 77 % af mændene synes, at det er en god eller meget god ide.
• Kvinder: 82 % af kvinderne synes, at det er en god eller meget god ide.

Kommer du selv nogle gange til at bruge din mobiltelefon eller GPS håndholdt, når du kører bil med minimum 40 km/t (dvs. at bilen ikke holder stille)? (herunder kan man se, hvor mange der har svaret ja):

• Alle: 34 %
• Mænd: 35 %
• Kvinder: 32 %
• 18-35 år: 57 %
• 36-59 år: 40 %
• 60+: 8 %

Herunder tal per region/landsdel:
Hvad synes du om, at det fremover også kommer til at koste et klip i kørekortet, hvis man bruger sin mobiltelefon eller GPS håndholdt, mens man kører bil, lastbil, varevogn mv.?
Så mange svarer meget godt eller godt:

• Region hovedstaden (incl Bornholm): 81 %
• Sjælland og øerne: 82 %
• Fyn: 78 %
• Sydjylland: 77 %
• Østjylland: 78 %
• Midt- og Vestjylland: 82 %
• Nordjylland: 78 %

Kommer du selv nogle gange til at bruge din mobiltelefon eller GPS håndholdt, når du kører bil med minimum 40 km/t (dvs. at bilen ikke holder stille)? (herunder kan man se, hvor mange der har svaret ja):

• Region hovedstaden (incl Bornholm): 29 %
• Sjælland og øerne: 39 %
• Fyn: 34 %
• Sydjylland: 33 %
• Østjylland: 39 %
• Midt- og Vestjylland: 21 %
• Nordjylland: 36 %

(kilde: Kantar Gallup for Rådet for Sikker Trafik, august 2019).