Vild, forskelligartet natur skal spredes via korridorer på arealer i kommunen, så biodiversiteten øges og den værdifulde natur styrkes. Nyt charter hjælper naturen på vej.

Hvordan hjælper vi naturen på vej i kommunerne? Hvordan sikrer vi kommunernes værdifulde natur får de bedste muligheder? Svaret er bl.a., at naturen skal spredes gennem naturkorridorer på arealer i kommunen gennem samarbejde mellem centrale aktører som har ansvar for grønne områder.

Et nyt charter skal hjælpe naturen på vej i Lyngby-Taarbæk Kommune. Byens bæredygtighedsudvalg står bag et helt nyt initiativ, hvor en række principper og praktiske løsninger skal fremme biodiversiteten. Charteret viser hvordan vi kan øge mangfoldigheden af liv i naturen gennem enkle principper.

Formand for bæredygtighedsudvalget Gitte Kjær-Westermann siger:

“Jeg er glad for, at et enigt udvalg går foran og viser vejen til en stærkere og mere forskelligartet natur i kommunen. Vi håber, at mange virksomheder, uddannelser og andre vil være med i chartret, da vi tilsammen dækker rigtig mange kvadratmeter i kommunen. Jeg håber også, at initiativet kan danne inspiration for andre og sprede sig langt udover kommunens grænser. Chartret er det første konkrete resultat af vores partnerskabsaftale om bæredygtighed på tværs af kommunens aktører og en måde at vise vejen frem. Med det har vi skabt principper for hvordan vi i fællesskab kan lykkes med at støtte og øge diversiteten i naturen. Tak til alle medlemmerne for deres dedikerede arbejde.”

Næstformand Michael Jørgensen fortsætter:

“Det er virkelig forbilledligt, at alle har lagt stor energi i arbejdet. Derfor er resultatet også unikt og brugbart, da det netop viser en oplagt vej for øget biodiversitet, som alle kan bruge i praksis. Gennem Chartret og samarbejdet får alle nu med enkle midler og principper mulighed for at lade naturen blomstre på tværs af sektorer i vores grønne kommune.”

Jens Galby, driftleder grøn drift i Lyngby-Taarbæk Kommune udtaler:

“Skal bæredygtige initiativer og løsninger gøre en forskel, så kræver det samarbejde på tværs. Chartret giver muligheder et stærkt samarbejde på tværs af kommune, forsyning, erhvervsliv, boligselskaber, grundejerforeninger og uddannelsesinstitutioner. Det kan understøtte, at vi får det bedste ud af den naturkapital vi har i kommunen bl.a. ved at etablere spredningskorridorer fra Dyrehaven på tværs til andre naturområder i kommunen og i de tilstødende kommuner.”

Og Ziff Hansen, Landskabsarkitekt, DAB siger:

“Boligselskaberne står for forvaltningen af mange grønne områder med stort potentiale for mere natur og biodiversitet. Vi har meget ofte natur lige uden for vores bolig, og det giver god mening at lade den natur koble sig til de andre naturområder i kommunen. Men for at vi skal lykkes med at øge biodiversiteten, må vi vænne os til, at vores udearealer kommer til at se lidt anderledes ud, end de gør i dag.”

Chartret peger på at lade naturen gøre det den er bedst til – nemlig at være natur og sprede sig. De værdifulde naturområder i kommunen er kortlagt og udvalget har peget på oplagte og naturlige korridorer, som kan binde områderne sammen på tværs. Det gavner ikke bare naturen – det er også et bæredygtigt initiativ, som med enkle midler kan gøre en stor forskel.

Læs mere om bæredygtighedsudvalget her:

https://baeredygtighed.ltk.dk/opgaveudvalg-baeredygtighed

Og læs chartret her i punkt 5:

https://dagsordener.ltk.dk/vis?id=aad0d55d-7c21-4df0-b0e3-c33edc44da91

Foto ABW

Kilde.