HOFOR skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om sommerlukning:

Københavns Kommune sommerlukker for varmeanlægget i mange af deres ejendomme og sparer både penge og CO2. Men også villaejere kan spare ved at sommerlukke, nu hvor de lunere temperaturer har meldt sig – op til 1.000 kr. om året. Sådan bliver København en endnu mere klimavenlig by.

Københavns Kommune har en vision om at være CO2-neutral i 2025. Det kræver, at der bliver sat ind alle steder, hvor der kan reduceres CO2.

Et af de mange håndtag, der skrues på for at komme i mål, er ved at sommerlukke for varmeanlæggene i kommunens ejendomme. Ved at sommerlukke kan kommunen nemlig spare tre procent af de årlige energiudgifter. I 2019 er målet at sommerlukke varmeanlæggene i 80 procent af kommunens godt 800 sommerluk-egnede ejendomme med fjernvarme.

“Klimaet står allerøverst på dagsordenen i København, hvor vi arbejder fokuseret på at finde konkrete løsninger på klimaudfordringerne. Alle indsatser tæller. Sommerluk er bare én af de rigtig mange indsatser, der skal gøre København CO2-neutral i 2025. Jeg vil gerne opfordre københavnere og private bygningsejere til at lade sig inspirere – der er gevinst for både privatøkonomi og klima”, siger overborgmester Frank Jensen (S), som til efteråret er vært for det store klimatopmøde C40 World Mayors Summit i København, hvor borgmestre fra hele verden mødes for at udveksle og drøfte konkrete løsninger på klimaudfordringerne.

I 2018 fik 362 af Københavns Kommunes ejendomme en lavere varmeregning over sommerperioden ved at sommerlukke deres fjernvarmeanlæg. Samlet set blev varmeregningen 2,25 mio. kr. lavere i 2018 end i 2017 – og der blev udledt 355 tons mindre CO2.

Ifølge klimaplanen skal energiforbruget i kommunens ejendomme reduceres med 40 procent fra 2010 og frem mod 2025.

Spar penge på at sommerlukke

Men også private villa- og bygningsejere kan reducere deres energiforbrug ved at sommerlukke.

En typisk villa med fjernvarme kan i gennemsnit spare mellem tre og fem procent på energiregningen ved at sommerlukke varmeanlægget.

Da næsten alle husstande i Hovedstadsområdet opvarmes med fjernvarme, er der et stort potentiale for besparelser. Alene i Hovedstadsområdet, hvor HOFOR leverer fjernvarmen, svarer det til, at kunderne kunne spare op mod 70 mio. kroner, hvis alle sommerlukkede. Og en gennemsnitlig villafamilie kan spare ca. 1000 kroner om året.

“Mange vil gerne gøre en indsats i hverdagen for at passe på klimaet, og sommerluk er et meget enkelt men ikke ubetydeligt bidrag, hvis vi løfter i flok. Det kan godt være, at 1000 kroner om året per villafamilie ikke lyder som en formue, men det kan alligevel blive til mange ekstra is i løbet af sommeren,” siger administrerende direktør i HOFOR Lars Therkildsen.

Sommerluk både radiatorer og varmeanlæg
Når de lunere temperaturer udenfor for alvor har meldt sig, lukker de fleste for varmen i deres radiatorer, men hvis man kun lukker for radiatorerne og glemmer at lukke for sommerventilen på varmeanlægget, cirkulerer der stadig vand rundt i systemet, og det koster på varmeregningen.

Det er penge lige ud ad vinduet. Penge, der i stedet kan bruges på sjove ting i sommerferien. Så det kan godt betale sig at bruge fem minutter på at finde sommerventilen, lukke for den og efterfølgende slukke for cirkulationspumpen på fjernvarmeanlægget – så er varmeanlægget sendt på ferie.

HOFOR anbefaler, at man sender varmeanlægget på en endnu længere sommerferie, end man selv typisk tager. Når foråret har bidt sig fast, behøver man hverken have varme i radiatorerne eller varmesystemet, så nu her er et godt tidspunkt at sommerlukke, ligesom Københavns Kommune gør.

Sådan sommerlukker du

Det er nemt at sende sit fjernvarmeanlæg på ferie:

Luk for anlæggets sommerventil.
Sluk for cirkulationspumpen.
Tænd kort for cirkulationspumpen et par gange om sommeren, så den ikke “sætter sig fast”.
Husk også at lufte ud i din bolig, især på de lidt kølige sommerdage.