Familieretshuset skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om brudte familier:

For mange børn er sommeren lig med ferie, frihed og familiesamvær. Men for nogle børn giver tanken om sommerferie bekymringer og ondt i maven. For er mor og far gået fra hinanden – og kan de ikke finde ud af at samarbejde – så kan det gå det ud over børnene.

“Der er mange ønsker og forventninger knyttet til det at holde ferie med sine børn. Derfor kan konflikter om samvær blive forstærket op til sommerferien, hvis forældrene ikke på forhånd har et godt samarbejde og nogle klare aftaler. Og det påvirker børnene meget,” siger Annette Andersen, der er børnesagkyndig konsulent i Familieretshuset.

På denne tid af året får Familieretshuset mange henvendelser fra skilte forældre og deres børn. Børnene har brug for nogen at snakke med, og forældrene har brug for hjælp og vejledning til at blive enige om feriesamværet.

Børnene er midtpunkt for konflikten

“Jeg møder børn, som slet ikke glæder sig til ferien. De tør i hvert fald ikke sige det højt til den ene forælder, hvis de er spændte på at skulle ud at rejse med den anden, fordi de ved, det volder problemer. Ofte går børnene rundt med en kæmpe skyldfølelse, fordi de føler, de er midtpunkt for konflikten,” siger Annette Andersen.

Som børnesagkyndig oplever hun, at de typiske konfliktpunkter handler om længden af ferien og fordelingen af ugerne forældrene imellem. Nogle forældre ønsker også at bestemme, hvad der skal foregå i ferien hos den anden forælder.

Husk fokus på barnets behov

“De fleste forældre vil jo det bedste for deres børn, og jeg oplever faktisk, at når vi får fokus på barnets behov, så lykkes det ofte at få lavet nogle gode aftaler,” siger Annette Andersen.

Hendes bedste råd til forældrene er derfor at forsøge at lægge egne ønsker og uoverensstemmelser til side og have fokus på, hvad barnet har brug for i forbindelse med planlægning af ferien.

“Det allervigtigste er, at forældrene kan samarbejde og dermed give barnet nogle klare forventninger til, hvad der skal ske i sommerferien henholdsvis hos mor og far. Det giver ro både hos børn og forældre.”

Fem gode råd om sommerferie i brudte familier:

Samarbejde – det betyder mest for børnene

Forældrenes samarbejde er det, der betyder allermest for skilsmissebørns trivsel. Det gælder også i sommerferien. Derfor begynder en vellykket sommerferie med et godt forældresamarbejde. I skal som forældre – sammen – tage ansvaret for fordelingen af ferien. Større børn kan høres, men børnene skal aldrig vælge, hvem de vil holde ferie hos. Det kan bringe dem i en loyalitetskonflikt.

Feriens længde

Tilrettelæg feriens længde efter barnets situation. Hvis barnet ikke er vant til at sove så mange nætter hos den ene forælder og generelt har svært ved at sove ude, kan to ferier af hver 4-5 overnatninger måske være en bedre løsning end én lang ferie. Barnets alder kan også være vejledende, da der naturligvis er forskel på ønsker og behov hos et lille barn og en teenager. Især små børn har brug for hyppig kontakt med begge forældre. Det gælder også i ferien.

Forbered barnet på ferierne og tal om dem efterfølgende

Tal med barnet om, hvornår ferien er, hvor lang den er, og hvad der skal ske. Både hos dig og hos den anden forælder. Det giver barnet ro. Støt op om barnets ferie med den anden forælder. Giv barnet mulighed for at glæde sig til ferien begge steder. Tal efterfølgende med barnet om alle de gode ferieoplevelser hos både dig og den anden forælder, så barnet oplever, at livet hænger sammen – også i ferien.

Tryghed og savn under ferien

Nogle børn kommer til at savne den anden forælder under ferien. Det er vigtigt, at I som forældre kan rumme og respektere barnets eventuelle savn. Det kan være en hjælp for barnet, hvis der er mulighed for kontakt til den anden forælder i løbet af ferien. Man kan eksempelvis aftale ringetider, hvor barnet kan få fat i den forælder, det ikke holder ferie med, hvis der er behov for det. Ringeaftaler kræver, at I begge samarbejder om det og fortæller barnet, at I har aftalt det. Hvis ikke vil barnet ofte være bekymret for at såre den ene forælder, når det ringer til den anden. Det kan belaste barnet.

Husk, at børn er forskellige

Det er vigtigt at respektere, at børn er forskellige. Selv om nogle børn har det godt med tre ugers sammenhængende ferie hvert sted, er det ikke sikkert, at alle børn trives med det. Omvendt kan en dejlig lang ferie med hver af forældrene uden for mange afbrydelser og skift være det, som børnene har brug for. Det er ikke nødvendigt at planlægge lange og dyre rejser hele tiden. Hvis børn holder ferie ved både mor og far, har de ofte også brug for dage, hvor de er hjemme og kan være sammen med venner.

FAKTA:

Langt de fleste forældre laver selv aftaler for sommerferien. Man behøver ikke at involvere Familieretshuset eller andre myndigheder i de aftaler, man laver.