Arbejdet med at bore pæle ned til tunnelskakte er mere end halvvejs, og HOFORs projekt med at skybrudssikre Tagensvej skrider planmæssigt frem.

HOFOR er i gang med at skybrudssikre langs Tagensvej mellem Lygten og Hovmestervej. Langs Tagensvej bliver rørene gravet ned, og ved Landsdommervej skal der tunneleres under den trafikerede Tagensvej. Derfor skal der graves to skakte på hver side af Tagensvej, så tunnelboremaskinen kan sænkes ned ved Bispebjerghjemmet og hejses op igen ved Landsdommervej. Ved Bispebjerghjemmet bliver skakten over ti meter i diameter, mens lillesøsterskakten ved Landsdommervej bliver lige over otte meter i diameter.

Skakt ved Tagensvej, foto: HOFOR

HOFORs entreprenør M.J. Eriksson er i gang med at bore de pæle, som skal danne den solide væg i skakten. Der skal bores omkring 100 pæle ned i alt på de to placeringer og inden sommerferien nåede projektet over halvvejs med pælene.

“Vi havde lidt problemer i starten med at holde tempoet på grund af jordforholdene, men nu ser det ud til, at vi er færdige med at bore pæle ned i slutningen af juli som planlagt,” fortæller projektleder Rigmor Johannesen fra HOFOR.

Det er sekantpæleboremaskinen, der er den mest støjende proces i arbejdet. Efterfølgende skal en gravemaskine grave hullet frit, og derefter kan selve tunnelboremaskinen blive sat i gang. Inden foråret 2021 er der lagt låg på skaktene igen, og så overtager Københavns Kommune byggepladsen, da de skal i gang med at ændre på Tagensvej, så der er bedre fremkommelighed for busserne og klimasikring ved stoppestederne.