Siden foråret 2021 har ombygningen af Klampenborgvej i den østlige del af Lyngby været i gang. Nu flytter arbejdet til et nyt område af vejen. Se vores projektleder fortælle om arbejdet på vores hjemmeside.

I foråret 2021 gik vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, i gang med at ombygge en del af Klampenborgvej omkring krydset med Agervang. Hen over foråret og sommeren har vi ombygget den side af vejen, som vender ind mod Agervang. Her vil fortsat være biltrafik, når letbanen åbner i 2025. De to spor, som tidligere ledte trafikken ind mod centrum af Lyngby, vil være forbeholdt letbanen.

Arbejdet flytter til midten af vejen
For nylig gik vi i gang med en ny fase af vejarbejdet. Nu er arbejdet flyttet ind på midten af vejen, hvor vejen skal ombygges hen over de næste par måneder. Arbejdet hér vil ligne det, vi har udført indtil nu – nemlig almindeligt vejarbejde i overfladeniveau.

Se mere i videoen på vores hjemmeside
I videoen på vores hjemmeside kan du se mere til arbejdet og høre vores Senior Projektleder, Niels Brock, fortælle om arbejdet og dets betydning for trafikken i den østlige del af Lyngby.