Fra 2022 til 2023 er antallet af brande i el- og hybridbiler steget fra 20 til 46. Det skal ses i sammenhæng med, at bestanden af el- og hybridbiler er steget fra ca. 220.000 biler ved udgangen af 2022 til ca. 330.000 biler ved udgangen af 2023. Det betyder en moderat stigning i brande pr. 10.000 el- og hybridbiler fra 1,1 i 2022 til 1,7 i 2023.

Brand i en Tesla. Arkivfoto / Pressefoto BeredskabsInfo

Det er Beredskabsstyrelsen, som har opgjort antallet af brande i elbiler i forbindelse med, at styrelsen har udgivet et nyt faktaark med status på brande i el– og hybridbiler.

Udvikling i antallet af brande bekymrer dog ikke Beredskabsstyrelsens analysechef, Frederik Prytz-Grønfeldt, der ser det som en forventelig udvikling:

”Antallet af brande i el- og hybridbiler stiger, men det samme gør antallet af køretøjer. Når vi sammenligner os med andre lande, så havde f.eks. Nederlandene 133 brande i el- og hybridbiler i 2023 – men de har også omkring 800.000 el- og hybridbiler i landet. Dette internationale perspektiv kombineret med redningsberedskabets generelle fokus på håndtering af denne type af brande gennem de seneste år gør, at jeg ikke er bekymret”, siger Frederik Prytz-Grønfeldt.

Udover at følge antallet af brande i el- og hybridbiler fokuserer Beredskabsstyrelsen også på, at redningsberedskabet løbende bliver klædt fagligt på til at kunne håndtere brande i disse biler. Det er nærmere beskrevet i styrelsens temahæfte om indsats ved brand i el- og hybridbiler.

Kilde BeredskabsInfo.