Lars Gaardhøj (S) tager kritik fra Rigsrevisionen alvorligt. Overholdelse af de maksimale ventetider for kræftpatienter kritiseres, og Rigsrevisionen konkluderer, at reglerne har været uklare. Derfor glæder det regionsrådsformanden, at en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen nu kan skabe klarhed.

Foto: ABW

Rigsrevisionen kritiserer regionerne for ikke at have været gode nok til at informere patienterne om deres ret til at blive henvist til andre hospitaler, når det lokale hospital ikke har haft mulighed for at overholde de lovfastsatte tidsfrister for behandling af kræft. Rigsrevisionen kritiserer, at der ikke har været enighed mellem nationale myndigheder og regionerne og dermed skabt uklarhed.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj tager kritikken fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne alvorligt. Samtidig føler han sig tryg med de data for kræftbehandling, som han og de andre politikere i Region Hovedstaden løbende bliver orienteret om. Seneste data fra 2024 viser, at i 99,5 procent af tilfældene kan patienterne få deres kræftbehandlinger inden for tidsfristen. I de tilfælde, hvor der opstår problemer med at overholde tidsfristerne, ligger tre ud af fire inden for 1-7 dage.

“Mennesker, der oplever at få kræft, skal ikke være i tvivl om, at de får en hurtig og rigtig behandling. Det kan man føle sig helt sikker på, men den her uklarhed om reglerne skaber utryghed. Det kan vi ikke være bekendt overfor mennesker, der i forvejen står i en sårbar situation. Regionen gennemfører hvert år ca. 13.000 kræftbehandlinger omfattet af de maksimale ventetider, og desværre opstår i nogle tilfælde problemer med at overholde tidsfristerne, men heldigvis er der oftest tale om ganske få dage. Det er jo også derfor, at mange patienter siger, at de hellere vil vente på at blive behandlet tæt på hjemmet frem for at skulle til en anden ende af landet eller udlandet,” siger Lars Gaardhøj.

Han understreger, at der politisk er stort fokus på at følge, om der er kræftområder, hvor det er svært for regionen at følge med. Der er desuden etableret samarbejder indenfor de mest kritiske kræftområder og nedsat en specialenhed med fokus på, at kræftafdelingerne hjælper hinanden på tværs af landet.

Fokus på dokumentationen
Lægefaglig koncerndirektør Erik Jylling understreger, at hvis en afdeling ikke har mulighed for at give behandling indenfor tidsfristerne, så skal patienten naturligvis have grundig information og hjælp til at få et andet tilbud.

“Det er godt for patienterne, men også for vores personale, at Sundhedsstyrelsen nu har opdateret sin vejledning om maksimale ventetider på kræftområdet, så den er klarere. Vi har allerede i sommer rettet vores praksis til, og vi har skærpet over for hospitalerne, at patienterne skal informeres om helbredsmæssige konsekvenser, muligheden for tilbud på et andet hospital, og der skal dokumenteres tydeligt i patienternes journaler,” siger Erik Jylling.

Region Hovedstaden anerkender, at dokumentationen af overholdelsen af patientrettighederne i patienternes journaler ikke har været konsekvent. Det gælder særligt regionens handlepligt til at finde et andet tilbud, hvis tidsfristen til behandling ikke kan overholdes.

“Det er ikke ensbetydende med, at læge og patient ikke har talt sammen og patienten har sagt, at vedkommende fortrækker at vente nogle få dage og blive behandlet på hospitalet nær eget hjem. Vi tager kritikken til os og vi har et klart fokus på, at man tydeligere kan se i patientens journal, at vi har de her samtaler med patienterne,” siger Erik Jylling.​

Nedenstående figur 1 og 2 viser en oversigt over andelen af kræftforløb omfattet af maksimale ventetider i hhv. 1. kvartal 2024 og hele 2023 i Region Hovedstaden.

Sundhedsplatformen (figur 1) 12. april (figur 2) 8. april.

Figur 1: Kræftforløb omfattet af maksimale ventetider 1. kvartal 2024

For første kvartal af 2024 er det 96 procent af alle kræftforløb, som har modtaget udredning og behandling inden for de maksimale ventetider. Der er 1,3 procent af forløbene, som ligger uden for tidsfristen grundet patientens helbredsmæssige tilstand, og 2,2 procent grundet patientens eget ønske. I 0,4 procent af tilfældene skyldes den senere tid manglende kapacitet, men hvor patienterne accepterede tiden på baggrund af information om rettigheder. Bekendtgørelsen blev ikke overholdt for 0,1 procent af alle kræftforløb i første kvartal 2024. Det vil sige, at 99,5 procent af forløbene er inden for tidsfristen eller forsinket pga. patientens eget ønske eller af hensyn til patientens helbredsmæssige tilstand i 1. kvartal 2024.​

Figur  2: Kræftforløb omfattet af maksimale ventetider 2023

For 2023 er er det 95,1 procent af alle kræftforløb, som har modtaget udredning og behandling inden for de maksimale ventetider. Der er 1,2 procent af forløbene, som ligger uden for tidsfristen grundet patientens helbredsmæssige tilstand, og 2,5 procent grundet patientens eget ønske. I 1,1 procent af tilfældene skyldes den senere tid manglende kapacitet, men hvor patienterne accepterede tiden på baggrund af information om rettigheder. Bekendtgørelsen blev ikke overholdt for 0,1 procent af alle kræftforløb i 2023. Det vil sige, at 98,5 procent af forløbene er inden for tidsfristen eller forsinket pga. patientens eget ønske eller af hensyn til patientens helbredsmæssige tilstand i 2023.

​Nedenstående figur 3 viser en oversigt over antal kræftforløb i udredning og behandling omfattet af de maksimale ventetider for udvalgte kræftformer i 2023 i Region Hovedstaden.

Figur 3: Oversigt over udvalgte kræftformer i 2023​ –  data trukket i Sundhedsplatformen 8. april 2024.

  • I 2023 har været 13.145 forløb inden for brystkræft, hvoraf 12.603 (96 procent) forløb har været inden for tidsfristen i de maksimale ventetider, og 5 forløb (0,1 procent) har ikke overholdt bekendtgørelsen.
  • Der har været 3.451 forløb inden for gynækologisk kræft, hvoraf 3.274 (95 procent) forløb har været inden for tidsfristen i de maksimale ventetider, og 13 forløb (0,4 procent) har ikke overholdt bekendtgørelsen.
  • Der har været 7.217 forløb inden for tyk- og endetarmskræft, hvoraf 6.543 (91 procent) forløb har været inden for tidsfristen i de maksimale ventetider, og 11 forløb (0,2 procent) har ikke overholdt bekendtgørelsen.
  • Der har været 2.563 forløb inden for prostatakræft, hvoraf 2.190 (85 procent) forløb har været inden for tidsfristen i de maksimale ventetider, og 1 forløb (<0,1 procent) har ikke overholdt bekendtgørelsen.
  • Der har været 4.885 forløb inden for lunge- og lungehindekræft, hvoraf 4.786 (98 procent) forløb har været inden for tidsfristen i de maksimale ventetider, og 2 forløb (<0,0 procent) har ikke overholdt bekendtgørelsen.
  • Der har været 758 forløb inden for bugspytkirtelkræft, hvoraf 666 (88 procent) forløb har været inden for tidsfristen i de maksimale ventetider, og 9 forløb (1,2 procent) har ikke overholdt bekendtgørelsen.

Fakta – indsatser på kræftområdet

  • Der er nationalt iværksat en række indsatser på området. I marts 2023 blev der iværksat en genopretningsplan for kræftområdet, som indebar fem initiativer, herunder igangsættelse af udviklingen af en ny national model for en forstærket indberetning og monitorering af de maksimale ventetider. Regionerne har deltaget i arbejdet med udviklingen af modellen. De første data fra 1. kvartal 2024 i den nye model vil forventeligt blive offentliggjort i maj 2024.
  • I november 2023 blev der indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af 281 mio. kr. i 2024 til en akut og ekstraordinær indsats på kræftområdet. Midlerne er udmøntet til et styrket samarbejde og finansiering af kapacitet, udvidelse af ordning for tilskud til tandpleje efter kræftbehandling, udvidelse af den eksisterende patientrådgivning og etablering af en ny specialenhed med fokus på livstruende sygdomme, der er omfattet af de maksimale ventetider.
  •  Regionsrådet godkendte den 30. januar 2024 udmøntningen af de midlertidige midler i Region Hovedstaden. Regionsrådet besluttede at give hospitalerne et permanent løft på kræftområdet fra 2024 og frem.
  • Regionerne har også etablerede kræftsamarbejder på udvalgte kræftområder, for at udveksle viden om eventuel ledig kapacitet.

Patientvejledning

Hvis man som borger har klager eller spørgsmål vedr. maksimale ventetider i sin kræftbehandling, så kan man kontakte patientvejledningen på 3866 6644. Telefontiden er man-tor kl. 10-13 og fre 10-12.​

Kilde Region Hovedstaden.