LTK skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om Raadvad:

Byplanudvalget har den 19. februar 2020 behandlet sagen om “Matrikulære ændringer i Raadvad.

Udvalget besluttede, at der varsles et forbud iht. Planlovens § 14, idet udvalget ønsker at afsøge mulighederne for at udarbejde ny lokalplan, der i endnu højere grad sikrer områdets kulturarv, sikring af håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk og natur.

Logo LTK