Politiet gennemførte fra mandag den 31. maj til søndag den 6. juni 2020 en målrettet indsat mod bløde trafikanter, herunder cyklister og knallerter. Politiet havde fokus på de bløde trafikanters adfærd i trafikken så som manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd.
Derudover blev der også kigget på køretøjernes tilstand, herunder konstruktivt ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.

I 2019 blev 31 cyklister og 13 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 919 cyklister og 227 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.
Ved indsatsen i uge 23 blev der i hele perioden konstateret 2333 forseelser, heraf bl.a.:

• Kørsel frem for rødt/gult lys: 165
• Lygteføring, forkert eller mangelfuld: 14
• Cyklist/knallert – indkørsel forbudt: 163
• Cyklist/knallert – kørsel på fortov/gangsti: 302
• Cyklist/knallert – kørsel mod ensretning: 81
• Benyttet håndholdt mobiltelefon: 91
• Hastighedsoverskridelse ved konstruktivt ændrede knallerter: 25
• Styrthjelm ikke benyttet: 3

”Da vi i færdselspolitiet helt grundlæggende arbejder for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og da cykler og knallert i 2019 var repræsenteret i ca. hvert 3. uheld, fortsætter vi også vores fokus på dette område”, siger politiassistent, Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Kilde

Foto: ABW