HOFOR skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om overskudsvarme:

Novozymes og HOFOR etablerer stor varmepumpe, der omdanner overskudsvarmen fra enzymproduktion til varme for 6.000 københavnere.

Mange virksomheder skaber overskudsvarme, der kan udnyttes i fjernvarmesystemerne rundt om i Danmark, men ofte går overskudsvarmen til spilde. Det har også været tilfældet for Novozymes, der i forbindelse med produktionen af enzymer på fabrikken på Hillerødgade i København skaber overskudsvarme.

Men det bliver der lavet om på nu!

“Jeg er glad for at vi nu kan udnytte denne overskudsvarme til gavn for både kunderne og klimaet,” siger Jane Egebjerg Andersen, forsyningsdirektør i HOFOR.

“Derfor er vi glade for at samarbejde med Novozymes om det her projekt, hvor vi installerer en varmepumpe, der udnytter overskudsvarmen fra Novozymes, så vi kan levere 30.000 MWh til fjernvarmenettet. Det svarer til varmeforbruget hos cirka 6.000 københavnere.”

Varmepumpen udgør en investering på cirka 35 mio. kroner. Installationen går i gang i starten af 2020, og inden udgangen af 2020 forventes den første industrielle overskudsvarme at flyde ud til københavnernes radiatorer.

Farvel til fossile brændstoffer i enzymproduktion og fjernvarme
Begge virksomheder har en grøn strategi, hvor nyttiggørelse af overskudsvarmen er led i bestræbelserne på at nedbringe virksomhedernes CO2-udledning.

Novozymes gjorde allerede i 2015 FN’s Verdensmål til en del af sin strategi. Virksomheden bidrager globalt til at reducere klimabelastning gennem biologiske løsninger som enzymer, der muliggør tøjvask ved lav temperatur. Opbakningen til FN’s verdensmål indbefatter desuden at Novozymes også i sin egen produktion har forpligtet sig til at drive væsentlige miljøtiltag for at spare energi og vand.

“I Novozymes investerer vi stort i at reducere vores klimapåvirkning fra vores fabrikker, og i Kalundborg har vi sikret at vores store produktion dér allerede er uafhængig af fossile brændsler og er CO2-neutral. Derfor er dét at genanvende overskudsvarmen fra vores produktion i København et vigtigt led i vores strategi om at reducere miljøpåvirkningen fra vores produktion og genanvende vores spildstrømme,” siger Jesper Haugaard, produktionsdirektør i Novozymes.

HOFORs mål er en CO2-neutral fjernvarme. Målet nås bl.a. ved at erstatte de fossile brændsler med bæredygtig biomasse og brændselsfrie teknologier, heriblandt store varmepumper i fjernvarmesystemet.

“Nyttiggørelse af overskudsvarme understøtter vores mål om en grøn og flerstrenget varmeforsyning. Snart nedlægger vi vores sidste kulfyrede værk. I stedet fremstiller vi el og varme ved hjælp af affald, bæredygtig biomasse, vindmøller, solceller og store varmepumper, som udnytter energi i bl.a. havvand, spildevand, grundvand og nu også industriel overskudsvarme. Med den klimaudfordring, vi står overfor, er det oplagt at bruge virksomhedernes overskudsvarme, og vi bidrager gennem dette projekt til såvel vores egen og Københavns Kommunes målsætning om at blive CO2-neutral i 2025 som det nationale mål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030,” siger Jane Egebjerg Andersen.

Hun tilføjer, at HOFOR med dette projekt får endnu flere erfaringer med de store varmepumper, der fremadrettet i øget omfang forventes at blive anvendt i produktionen af fjernvarme, såfremt de politiske rammer og den tekniske udvikling understøtter dette.