Gentofte Kommune og Vejdirektoratet skal i gang med omfattende vejarbejder i det trafikale knudepunkt, hvor Motorring 3, Lyngbyvej og Lyngby Omfartsvej møder hinanden. Arbejderne, som kommer til at køre sideløbende, går i gang i marts, og står på til udgangen af oktober.

Pr-foto Vejdirektoratet

I de kommende måneder bliver det ikke helt nemt at være trafikant i den nordlige del af Gentofte Kommune ved Kongens Lyngby – nærmere bestemt omkring de store indfaldsveje til København.

”Både Vejdirektoratet og Gentofte Kommune skal have gennemført flere reparations- og vedligeholdelsesprojekter i den nordlige del af Gentofte Kommune ved Kongens Lyngby, og det bliver bestemt ikke sjovt for trafikanterne, som dagligt pendler gennem det trafikale knudepunkt omkring Motorring 3, Lyngbyvej og Lyngby Omfartsvej. Vores vejarbejder kommer til at påvirke både pendlertrafikken og lokaltrafikken i området,” siger Peter Wraae, projektleder i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet skal renovere broerne, som fører Lyngby Omfartsvej og Lyngbyvej over Motorring 3. Broerne skal gennemgå en større reparation for at forlænge deres levetid. Arbejdet går i gang i starten af april og vil vare frem til udgangen af oktober 2024. Broarbejderne vil påvirke trafikanterne på Lyngby Omfartsvej og Lyngbyvej, men ikke trafikanterne på Motorring 3.

Broerne over Motorring 3 skal have udskiftet brobelægningen helt ned til betonen, så det er både fugtmembran og asfalt, der skal skiftes ud. Der bliver opretholdt ét kørespor i hver retning, men arbejdet vil uundgåeligt få trafikale gener, blandt andet fordi tilkørslen fra Lyngbyvej mod nord til Lyngby Omfartsvej bliver spærret fra midten af april til september. Der bliver i stedet omkørsel via Lyngbyvej (lokalgaden) og Lyngby Hovedgade. Ligeledes bliver der en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Brorenoveringerne er nødvendige for at sikre, at broerne kan holde mange år frem. Samtidig benytter Vejdirektoratet lejligheden til at få øget kapaciteten på stedet, så det bliver endnu nemmere at være trafikant i knudepunktet, når vejarbejdet er overstået.

Vejdirektoratet etablerer lysregulering ved Ørnegårdsvej i løbet af foråret, som skal forbedre adgangen fra Ørnegårdsvej til Lyngby Omfartsvej, og udvider frakørselsrampen med et ekstra spor fra Lyngby Omfartsvej til Lyngbyvej mod Vintapperrampen efter sommerferien. Dette er for at forbedre fremkommeligheden på forbindelsen fra Helsingørmotorvejen nordgående til Motorring 3.

Samtidig med Vejdirektoratets arbejde skal Gentofte Kommune sætte 600 meter nyt autoværn op i midterrabatten på Lyngby Omfartsvej. I dag er der et betonautoværn på en del af strækningen, og det bliver udskiftet til et stålautoværn som på den øvrige del af vejen. Gentofte Kommune går i gang med de første undersøgelser og afmontering af toppen af autoværnet i midten af marts og forventer at være færdige i starten af august. Sideløbende undersøger, eftergår og renoverer Gentofte Kommune vejafvandingen og vejbelysningen.

Til slut lægges nyt slidlag og afmærkning på en cirka 1100 meter lang strækning. I det sydgående spor går arbejdet i gang i juli og i det nordgående spor i september. Slidlagsarbejdet afsluttes i løbet af oktober, når Vejdirektoratets arbejder er færdige. En del af afspærringen vil berøre udfletningen til Helsingørmotorvejen.

Derudover kommer Gentofte Kommune til at lave noget reparationsarbejde på Vintapperbroen, som fører Lyngbyvej nordgående over Lyngby Omfartsvej. Det sker i perioden marts til udgangen af maj 2024.

”Ved så store arbejder, kan det ikke undgås, at trafikken bliver generet. Derfor har det også været vigtigt for både Vejdirektoratet og Gentofte Kommune at få koordineret projekterne, så flere forskellige stykker arbejde udføres samtidig for at gøre arbejdsperioden så kort som mulig og med færrest mulige gener for trafikanterne. Vi håber på, at bilisterne har forståelse for arbejdet, væbner sig med tålmodighed og tager hensyn til de folk, vi har på vejen, ligesom vi håber, at det endelige resultat bliver til glæde for alle,” siger Peter Wraae, projektleder i Vejdirektoratet og Lian Relster, projektleder i Gentofte Kommune samstemmende.

Overblikket i tid

Opgave Tidspunkt for udførelse
Nyt autoværn Lyngby Omfartsvej, renovering af vejafvanding og vejbelysning Opstart: den medio marts
Færdig: start august
Nyt slidlag og afmærkning Sydgående spor: start juli
Nordgående spor: september
Færdig: udgangen af oktober
Brorenoveringer (broen over Motorring 3) Opstart: 15. april
Færdig: udgangen af oktober
Lysregulering Ørnegårdsvej April – maj
Udvidelse af rampe Opstart: start august
Færdig: oktober
Reparation af søjler og vederlag på Vintapperbroen (Vintappersvinget) Opstart: marts
Færdig: udgangen af maj

De arbejder, som skal gennemføres, er vejrafhængige og derfor kan der ske ændringer i tidsplanen.

Gener for naboer og trafikanter

Naboer til arbejdsstederne kan i de perioder, hvor den gamle belægning skal fræses af, opleve støjgener. Ellers vil det mest være trafikanterne, der bliver generet af renoveringsarbejderne. Trafikanterne skal påregne længere transporttid fra marts til udgangen af oktober. Arbejderne foregår i Gentofte Kommune men berører trafikken i nabokommuner og på ramperne til og fra Motorring 3.

Busstoppestedet på broen over Motorring 3 på Lyngbyvej sydgående vil i perioden april til oktober blive flyttet ca. 150 meter nordpå.

Pas på vejarbejderne

Der er ikke meget plads på de steder, hvor både Gentofte Kommune og Vejdirektoratet skal i gang, og derfor kommer entreprenørens folk til at arbejde tæt på trafikken. Derfor er det vigtigt, at trafikanterne overholder hastighedsbegrænsningerne og i det hele taget er opmærksomme på, hvad der foregår.

Vejdirektoratet og Gentofte Kommune beklager på forhånd de gener, arbejderne måtte medføre.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

For mere information, læs videre her.