Høringsperioden løber fra torsdag d. 25. marts 2021 til fredag d. 30. april 2021.

Regeringen, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet aftalte i juni 2020, hvordan de i alt 20 mio. kroner – der var øremærket til urørt skov på finansloven for 2020 – skal fordeles. Bl.a. at der kommer ny urørt skov på minimum 6.000 hektar.

Nu er der sat navn på, hvilke skove det bliver. Der foreslås i alt udpeget knap 9.000 hektar ny urørt skov fordelt på 24 forskellige områder. Det urørte areal er øget fra 6.000 hektar ved at tage lidt hul på supplerende midler fra natur- og biodiversitetspakken, som blev vedtaget i finanslov 2021.

Foreløbigt omfattes både Charlottenlund Skov, Jægersborg Hegn, Jægersborg Dyrehave, Ermelunden og Ravneholmene af forslaget.

Urørt skov nord for Kbh., kort: Naturstyrelsen

Høringen foregår formelt set på Høringsportalen, men høringsmaterialet og flere supplerende oplysninger kan også ses her på Naturstyrelsens hjemmesider.

Se høringen på Høringsportalen

Læs mere om urørt skov på statens arealer