Foto: Getty Images

Hidtil har forskere antaget, at 70 procent af universet udgøres af mørk energi, der får universet til at udvide sig med en accelererende fart.

Denne mekanisme har man i mange år forbundet med en såkaldt kosmologisk konstant, som Einstein udviklede i 1917 og som refererer til en ukendt frastødende kosmisk kraft.

Men da den kosmologiske konstant- også kaldet mørk energi – ikke kan måles direkte, har flere forskere, inklusive Einstein selv, betvivlet eksistensen af den – dog uden at have noget alternativ.

Indtil nu. For i [url=http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=683839881228808&B=1154070]et nyt studie[/url] af forskere fra Københavns Universitet har man testet en model, der i stedet for mørk energi indsætter mørkt stof med en form for magnetiske kræfter.

“Hvis det, vi har fundet, er rigtigt, betyder det, at det, vi troede 70 procent af universets energi bestod af, ikke findes. Vi har taget mørk energi ud af ligningen og givet mørkt stof lidt flere egenskaber, og det viser sig, at have den samme effekt på universets udvidelse som mørk energi,” forklarer Steen Harle Hansen, der er lektor på DARK-centeret på Niels Bohr Institutet.

Univers uden mørk energi udvider sig på samme måde

Den gængse forståelse af universets energifordeling er, at den består af fem procent almindelige partikler, 25 procent mørkt stof og 70 procent mørk energi.

Men i KU-forskernes nye model, har de 25 procent mørkt stof fået nogle særlige magnetiske egenskaber, som altså gør de 70 procent mørk energi overflødig.

“Vi ved ikke ret meget om mørkt stof, andet end at det er en tung og langsom partikel. Men så tænkte vi – hvad hvis mørkt stof har noget der minder om magnetisme i sig? Vi ved jo, at normale partikler, der bevæger sig, skaber magnetisme. Og magneter trækker eller skubber jo som bekendt i andre magneter – så hvad hvis det er det, der sker med universet? At det konstant udvides af mørkt stof med en slags magnetiske kræfter?” spørger Steen Hansen.

Computermodel tester mørkt stof med en slags magnetiske kræfter

Spørgsmålet blev grundlaget for den nye computermodel, hvor forskerne har inkluderet alt, hvad de ved om universet – eksempelvis tyngdekraft, hastigheden af universets udvidelse, og et X, dvs. en ukendt kraft, der udvider universet.

“Vi lavede en model, der antog, at mørkt-stofs-partiklerne havde en form for magnetisk kraft og undersøgte, hvilken effekt, det ville have på universet. Og det viser sig, at det ville have den præcis samme effekt på hastigheden af universets udvidelse, som vi kender det fra mørk energi,” forklarer Steen Hansen.

Der er dog fortsat meget, forskerne ikke ved om mekanismen, og denne skal efterprøves i bedre modeller, der tager højde for flere faktorer, uddyber kosmologi-forskeren:

“Helt ærligt kan vores opdagelse sagtens være en tilfældighed. Men hvis det ikke er, er det jo helt vildt, fordi det ændrer vores forståelse af, hvad universet består af, og hvorfor det udvider sig. Som vores viden er nu, er vores idé om mørkt stof med en slags magnetiske kræfter og ideen om mørk energi lige vilde, og mere detaljerede observationer må afgøre, hvilken af disse modeller, der er mest realistisk. Så det bliver virkelig spændende at efterprøve vores resultat,” slutter han.

FAKTA:

Hvad er mørkt stof?

Forskerne estimerer, at 25 procent af universet består af mørkt stof

De ved endnu ikke præcis, hvad mørkt stof består af, og man kan ikke se det med det blotte øje.

Dog kan mørkt stof vejes og det er blandt andet skyld i, at galakser ser ud, som de gør

I det nye studie foreslår KU-forskere, at mørkt stof med noget, der minder om magnetiske egenskaber kan have samme effekt på universets udvidelse som mørk energi.

Hvad er den særlige form for magnetisme?

Forskerne ved, at mørkt stof ikke er magnetisk i traditionel forstand, hvor Nord frastøder Nord, mens Nord tiltrækker Syd. Så den særlige form for magnetisme henviser til en kraft, der altid virker frastødende og altså skubber universet udad fremfor at stagnere det.

Hvad er mørk energi?

Mørk energi er det generelle navn på det stof, der normal antages at være skyld i, at universet udvider sig med accelererende fart.

Den simpleste version af mørk energi kaldes “den kosmologiske konstant”.

Hidtil har man antaget, at 70 procent af universet består af mørk energi

Foto af mørkt stof, der er usynligt for det blotte øje, men her illustreret ved de blå plamager. Foto: NASA/ESA

I 1572 opdagede Tycho Brahe denne supernova kaldet Stella Nova. Ved at måle afstanden mellem fx. denne og andre supernovaer kunne forskere senere konkludere, at universet udvider sig konstant og med stigende hastighed. Foto: NASA/CXC/SAO