Er du i tvivl om, hvor i kommunen du skal henvende dig? Er samarbejdet mellem dig og kommunen gået i hårdknude og har du svært ved at forstå din sagsbehandler og de kommunale regler?

Lyngby-Taarbæk Kommune har fra den 1. marts 2022 ansat en borgerrådgiver, der kan hjælpe borgerne med at forstå de kommunale regler. Borgerrådgiveren hedder Gyda Kaptain, er uddannet jurist og kommer med en bred erfaring indenfor bl.a. beskæftigelsesområdet.

“Borgerrådgiveren er et tilbud til om dialog og hjælp til at forstå regler og afgørelser i kommunen. Borgerrådgiveren kan ikke træffe afgørelser, men kan hjælpe med at sikre borgerne forståelse og retssikkerhed. Jeg ser frem til at borgerrådgiveren kan hjælpe kommunen med at blive bedre og skabe læring og nyttig viden, som kan styrke os i vores daglige arbejde” siger borgmester Sofia Osmani.

Borgerrådgiveren kan hjælpe med at forstå en afgørelse fra kommunen eller hjælpe med at skrive en klage. Borgerrådgiveren kan også hjælpe med at genskabe den gode dialog med kommunen, hvis den er gået i hårdknude. Samtidigt kan borgerrådgiveren bidrage til at ændre og forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen hos kommunen.

Borgerrådgiveren er en slags bindeled, som kan hjælpe med at bygge bro mellem borgerne og kommunen. Det er Kommunalbestyrelsen der har ansat borgerrådgiveren, og hun arbejder neutralt og uafhængigt af forvaltningen.

Borgerrådgiver Gyda Kaptain siger: “Det er vigtigt, at borgerne bliver set, hørt og forstået. Borgerne skal mødes med lydhørhed og værdighed. Og det kan jeg hjælpe med at sikre. Jeg kan fx hjælpe borgerne med at finde rundt i det kommunale system eller bygge bro, hvis kontakten med kommunen allerede er gået i hårdknude. Det glæder jeg mig til at komme i gang med. For det er både i min, borgernes og ikke mindst kommunens interesse, at alle bliver ordentligt behandlet.”

Borgerrådgiveren kan fx hjælpe med at:

Vise vej: Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at finde vej i det kommunale system. Det kan fx være hjælp med at forstå afgørelser, vejlede om klagemuligheder eller hjælpe med at skrive en klage. Skabe eller genskabe en god dialog med kommunens medarbejdere, hvis dialogen er gået i hårdknude. Jeg kan være brobygger mellem dig og kommunens medarbejdere. Være bisidder, hvis du har brug for, at der deltager en støtteperson i dine møder med kommunen. En bisidder kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål og holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet. Behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden/adfærd og betjening af borgerne. Borgerrådgiveren er neutral og kan ikke behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelse eller sager der behandles af ankeinstanserne (fx Ankestyrelsen eller Folketingets Ombudsmand).

Du kan læse mere om borgerrådgiveren på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk

Stillingen er finansieret med midler fra Bolig- og Planstyrelsen.

Fakta:

Gyda Kaptain kommer fra en stilling i beskæftigelsesministeriets departement, hvor hun har arbejdet med politikudvikling inden for beskæftigelsesområdet. Før det har hun blandt andet været ansat i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ankestyrelsen. Gyda Kaptain er uddannet jurist fra Aarhus Universitet.