Information om letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Nu flytter arbejdet til vest-siden af Lundtoftegårdsvej

Siden slutningen af sidste sommer har vores entreprenør i Lyngby, Per Aarsleff A/S, ombygget og udvidet Lundtoftegårdsvej mod øst for at skabe plads til letbanen i den vestlige side af vejen. Nu er turen derfor kommet til at ombygge den vestlige side af vejen.

Hvad skal vi bygge? I slutningen af juni bliver det nye vejområde i den østlige side af Lundtoftegårdsvej asfalteret, så vejtrafikken kan flyttes til den nye vej. Dermed kan arbejdet med at ombygge vest-siden af vejen til letbanens linjeføring på strækningen mellem Klampenborgvej og det nye vejkryds ved stikvejen ned til Formula, gå i gang.

Hvad betyder det for dig, der færdes i området? Når det nye vejområde er asfalteret lægges trafikken over i østsiden af vejen. Samtidig bliver Kornagervej lukket for ind- og udkørsel fra Klampenborgvej sådan som det også vil være, når letbanen åbner. Som fodgænger eller cyklist, kan du fortsat passere fra Kornagervej til Klampenborgvej, men i bil skal du fremover benytte Agervang for at komme til og fra Klampenborgvej.

Når arbejdet skifter side, lukkes Lyngbygårdsvej midlertidigt for udkørsel til Lundtoftegårdsvej. I stedet skal du køre ned til Sorgenfrigårdsvej for at komme videre til Klampenborgvej. Lyngbygårdsvej vil fortsat være åben for indkørsel fra Lundtoftegårdsvej.

Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens byggeriet er i gang. På vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har vi samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, uanset om du er gående, cyklist, bilist – eller rejser med kollektiv transport.

Hvad betyder det for dig, der bor i området? Hvis du bor ved arbejdsområdet, kan du opleve, at arbejdet periodevis vil støje – særligt når vi skærer i asfalten og fjerner den eksisterende belægning samt når vi komprimerer jord og asfalt med en tromle. Derudover kan du opleve støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra arbejdsområdet.

Arbejdet bliver udført i hverdagene mellem kl. 7 og 18, og ombygningen af den vestlige side af vejen vil løbende flytte sig langs strækningen frem mod starten af 2023.

Følg byggeriet på vores hjemmeside Du kan altid følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby, som vi løbende opdaterer med information om arbejdet. På kortet på hjemmesiden kan du se, hvor vi arbejdet i øjeblikket, og du kan klikke dig videre til nærmere information om de enkelte arbejder, arbejdstider og byggeaktiviteter. Du kan også læse meget mere om letbanen og dens betydning for området langs Ring 3.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte os på info@dinletbane.dk eller 7242 4500.