Nordsjællands Politi har ophævet forbuddet mod ophold på Oldenvej 17, st. tv., 3490 Kvistgård.

Den 27. februar 2024 traf Nordsjællands Politi afgørelse om fortsat at forbyde enhver person adgang til adressen Oldenvej 17, st. tv., 3490 Kvistgård, som var opholdssted for en rocker-/bande gruppering. Afgørelsen blev truffet i medfør af lov om forbud om ophold på bestemte ejendomme.

Forbuddet gjaldt for perioden 27. februar 2024 kl. 14.30 og indtil videre i 14 dage frem til den 12. marts 2024. Nordsjællands Politi har modtaget oplysninger om, at lejer har opsagt lejemålet, ligesom politikredsen har bekræftede oplysninger om, at fraflytning er sket. På den baggrund er forbuddet i dag ophævet.

Kilde.

Foto: ABW