Fra man er 12-16 år får man 50 pct. rabat, når man tager bus, tog eller metro. Derefter byder den kollektive transport velkommen i de voksnes rækker, som også som udgangspunkt indebærer at betale voksenpris for billetten. I dag findes der flere typer af rabatordninger til unge, men de er udviklet for mange år siden, hvor skoler og uddannelsessteder var spredt på flere enheder.

Den kollektive transport står således med en vigtig kundegruppe, som har få penge på lommen i det månedlige budget, men til gengæld er meget afhængige af bus, tog og metro, når cyklen ikke rækker. Og jo flere unge, der tager tog, bus og metro, jo flere vil også få den gode vane at bruge kollektiv transport senere i deres liv. Og det har mange fordele – også for samfundet. Når flere rejser sammen, får vi bedre klima, bedre miljø, mindre trængsel på vejene, og den enkeltes sundhed styrkes.

Derfor har Movia nedsat et Ungeudvalg, som skal se på, hvordan den kollektive transport kan blive mere attraktiv for de unge, særligt hvordan billetprodukter og rabatten til unge kan skrues sammen i fremtiden. Movias Ungeudvalg er bredt sammensat af unge fra ungdomsorganisationer,

repræsentanter fra uddannelsesorganisationer og af medlemmer fra Movias bestyrelse. Udvalget skal afdække, hvor de nuværende løsninger giver knaster, og resultere i et sæt af anbefalinger, som Movia kan tage med videre i dialogen med samarbejdspartnerne i DOT og trafikselskaberne vest for Storebælt. Ungeudvalgets anbefalinger vil blive offentliggjort i løbet af sommeren 2021.

“Det er nemt at tro, at man er ung, selv når man er 42 år. Men det er lang tid siden, at jeg selv gik på en ungdomsuddannelse, og vi skylder vores unge borgere at tilrettelægge den kollektive transport på en måde, så den passer godt til dem. Derfor vil vi gerne være med til at se på forslag til nye rabatordninger sammen med dem, som rent faktisk skal bruge dem”, siger Henrik Hvidesten, Borgmester i Ringsted Kommune, medlem af Movias bestyrelse og Formand for Ungeudvalget.

“I Movia arbejder vi allerede gennem Movias Borgerpanel med at inddrage borgerne tæt i udviklingen af den kollektive transport. Det arbejde styrker vi nu gennem Ungeudvalget, som jo skal levere en række anbefalinger ret hurtigt. Vi tror på, at det at inddrage de unge aktivt i stedet for selv at finde på, hvad de gerne vil have, giver nogle bedre løsninger i sidste ende, som de unge hellere vil bruge”, siger Mikael Smed, Borgmester i Vordingborg Kommune og medlem af Movias bestyrelse og Ungeudvalg.

“Tilgængeligheden til kollektiv transport og antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, hænger uløseligt sammen. Og når transportafstandene er lange og rejserne besværlige, er der kortere vej til, at unge dropper ud af uddannelsen. Det er en skidt spiral, som vi gerne vil være med til at bryde. Hvis man som ung til gengæld får den kollektive transport ind under huden på en god måde, tror vi, at der er gode muligheder for, at de bliver i den kollektive transport også når de bliver voksne. Så jeg synes vi skal se det som en langsigtet investering at få flere unge til at benytte bussen og toget. Det vil også være godt for både klimaet og trængslen”, siger Christoffer Buster Reinhardt, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden, medlem af Movias bestyrelse og Ungeudvalg.