Overordnet set viser undersøgelsen, at 53 pct. af kunderne tilfredse med Movias busser, mens 61 pct. er tilfredse med Lokaltog. Undersøgelsen er en online analyse blandt den del af befolkningen, der som minimum har brugt kollektiv transport én gang inden for det seneste år. Analysen viser bl.a. at det vigtigste for kunderne i den kollektive transport er, at bus, tog og metro overholder køreplanen. Specifikt for Movias busser ses en fremgang i kundetilfredshed med tog og bus til tiden fra 45 pct. til 52 pct i forhold til samme analyse året før.

Men når der er forsinkelser, så giver kunderne også Movia en bedre karakter for information ved forsinkelser end tidligere. Her stiger kundetilfredshed for Movias busser fra 21 pct. til 27 pct. Det samme gælder muligheden for at få en siddeplads, som dog formentlig kan begrundes med det lavere passagertal gennem et år præget af corona-restriktioner.

“I Movia er en af vores fornemmeste opgaver at overholde køreplanen, og vi ved at det vægtes meget højt hos vores kunder. Samtidig er det uundgåeligt, at bussen indimellem bliver forsinket f.eks. på grund af vejarbejde, omlægninger eller kø på vejene. Derfor arbejder vi løbende med at forbedre den digitale her og nu information til kunderne om, hvornår bussen ankommer til stoppestedet – også hvis den bliver forsinket. Og derfor er vi glade for, at tilfredsheden med os stiger netop på den parameter”, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Tilfredshed med overholdelse af køreplanen for Lokaltog ligger på et højt niveau, 67 pct., hvilket er langt over landsgennemsnittet. Det samme gælder information ved forsinkelser på Lokaltog, hvor tilfredsheden udgør 41 pct. På begge parametre ses dog et lille fald fra 2019 til 2020 på henholdsvis 1 og 5 procentpoint.

Som led i Movias forbedring af her og nu trafikinformation opsættes der løbende flere digitale nedtællingsskærme ved stoppesteder og på lokaltogsstationer. Fra begyndelsen af november 2020 og frem til januar 2021 har Movia desuden sammen med Gladsaxe og Rødovre kommuner testet “Smart Stop” på 247 stoppesteder som hjælp til de kunder, der stiger på ved stoppesteder, som ikke har en digital skærm med automatisk nedtælling til næste bus. Ved Smart Stop stoppestederne får kunderne automatisk push-besked om bussens afgangstider direkte på mobilen. Forsøget evalueres i løbet af foråret 2021.

Kundernes villighed til at anbefale den kollektive transport falder svagt i undersøgelsen. Faldet er ikke overraskende, og vurderes at hænge sammen med COVID-19-situationen og myndighedernes anbefalinger om at mindske brug af den kollektive transport. Villigheden til at anbefale den kollektive transport ligger over landsgennemsnittet i Region Hovedstaden, mens den ligger en anelse lavere end landsgennemsnittet i Region Sjælland.

På nationalt plan konkluderer undersøgelsen, at:

76 pct. ser offentlig transport som et godt og vigtigt alternativ til andre transportformer

55 pct. er tilfredse med mængden af offentlige transportmuligheder i deres område (63 pct. i Region Hovedstaden og 50 pct. i Region Sjælland)

51 pct. har tillid til, at de kommer frem til tiden med offentlig transport

44 pct. oplever, at der er god sammenhæng i den kollektive transport

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Wilke for transportselskaberne i Danmark blandt den del af befolkningen, der som minimum har brugt kollektiv transport én gang inden for det seneste år. Undersøgelsen af afsluttet i december 2020 og dækker kunderne hos de danske transportselskaber Arriva, BAT, DSB, FynBus, Lokaltog, Metroselskabet, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.