Sidste år i august havde Movias nye format til borgerinddragelse, Movias borgerpanel, premiere. Siden har Movia løbende inviteret en række borgere fra alle kommuner på Sjælland helt tæt ind i udviklingen af busser, lokalbaner og flextrafik.

Borgerpanel, foto: Movia

Hvordan skal offentlig transport udvikle sig? Og hvordan sikrer vi bedre service og flere valgmuligheder? På en af de varmeste augustdage i 2019 mødte omkring 50 borgere for første gang helt frivilligt op for at bruge en del af deres fritid i et ny-indstiftet borgerpanel. Borgerpanelet skal hjælpe Movia med bl.a. at teste nye indsatser, vurdere tiltag til bedre trafikinformation og se på løsninger, der giver mere mobilitet i og uden for de store byer.

Movias borgerpanel bygger på en såkaldt deltagerbaseret demokratiforståelse, der inviterer borgere og brugere af den kollektive transport med ombord til at kvalificere komplekse problemstillinger og beslutninger. Borgerpanelet mødes to gange årligt og emnerne, som tages op med panelet, varierer fra gang til gang. Panelet bliver løbende involveret digitalt ind imellem møderne f.eks. gennem. test af nye løsninger og ydelser, afdækning af faktiske kundebehov og som et forum, hvor Movia kan få bidrag til opmærksomhedspunkter i forbindelse med større tiltag og forandringer.

“Vores erfaringer med at inddrage borgerpanelet er rigtigt gode. Vi prioriterer at gøre det nemt for paneldeltagerne at bidrage – og det gør de meget aktivt. Og vi får virkelig værdifuldt input og bidrag til, hvordan vores service opleves og bruges i hverdagen. Der er mange forskellige ønsker, og så er det vores opgave at finde fællesnævnerne og sikre at borgernes ønsker indgår i udviklingen af bus-, lokaltog-, og flextrafikken. Og så er vi stolte af, at deltagerne også evaluerer møderne i borgerpanelet meget positivt”, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Mange emner har allerede været i spil. Blandt andet har Movia sammen med borgerpanelet set på, hvordan man kan bringe den kollektive transport bedre i spil, når man flytter, starter på ny uddannelse eller skole, skifter arbejde eller når man går på pension. Senest har Movia brugt borgerpanelet til at vurdere, hvordan en løsning, der viser, hvor mange der rejser med bussen lige nu, skal udformes og hvad den skal rumme af information for at være relevant.

“Jeg er glad for at have været med til Movias borgerpanel i dag, fordi jeg synes, at det er ret vigtigt at få gjort opmærksom på, hvordan offentlig transport det virker – og få lov til at præge, hvilke muligheder, Movia arbejder med”, fortæller Anders Kværnø, som er borgerpaneldeltager fra Helsingør, i en video filmet efter det seneste borgerpanelmøde.

Movia har en lang tradition for at spørge til kundernes tilfredshed med busser, lokaltog og flextrafik gennem årlige kundeundersøgelser og ved at samle viden ind gennem de mange skriftlige og telefoniske henvendelser til selskabets kundecenter. Kundernes ønsker og behov undersøges også løbende i samarbejde med Movias tilgængelighedsforum, der består af udvalgte interessenter som f.eks. Danske Handicaporganisationer, LO Faglige seniorer og Ældre Sagen. Med borgerpanelet kommer et yderligere bidrag som skal perspektivere den kundeviden, Movia allerede har, og styrke dialogen mellem borgere og udviklerne af kollektive transport hos Movia.

Movias borgerpanel var samlet hos Movia i Valby i august 2019, i februar 2020 og borgerpanelet forventes at mødes igen i slutningen af september 2020 – fysisk eller digitalt.

FAKTA

Kriterier for Movias borgerpanel:

Der er deltagere fra alle 45 kommuner i Movias område
Der er en spredning på køn og alder med deltagere i hvert af følgende aldersgrupper 18-34, 35-54 og 55+
Der er en jævn fordeling på høj, mellem og lavfrekvente brugere er offentlig transport
Der er en jævn fordeling på type af transportmiddel (bus, lokaltog og flextrafik)
Der er en spredning af digital parathed i panelet
Panelet mødes 2 gange årligt og involveres digitalt mellem møderne