Selve Viadukten lukkes ikke – bilister, cyklister og fodgængere kan fortsat gå og køre den vej til og fra Lyngby.

Hovedstadens Letbanes entreprenør, Siemens Aarsleff, lægger skinner i krydset ved Jernbanepladsen og Lyngby Torv. Det betyder, at de spærrer Jernbanepladsen fra krydset ved Buddingevej (Viadukten) og Lyngby Torv til fodgængerfeltet tæt ved den nye letbanestation, det vil sige strækningen mellem Lyngby Rådhus og den kommende letbanestation.

Arbejdet forventes at vare ca. tre uger og vil foregå på hverdage mellem kl. 7-18 og lørdage mellem kl. 7-14. I disse tidsrum kan der opstå støjgener i forbindelse med arbejdet.

Hvad betyder det for dig:

BILIST TIL LYNGBY STATION:
• Til og fra Kongevejen: Kør via Lyngby Hovedgade og drej til højre ad Jernbanepladsen lige efter Meny og HTH-køkkener
• Til og fra Buddingevej og Engelsborgvej: Kør via Christian X’s Allé og drej til venstre ad Lyngby Hovedgade ved Lidl og derefter til venstre ad Jernbanepladsen ved HTH-køkkener

FODGÆNGER OG CYKLIST:
• Der bliver oprettet en midlertidig dobbeltrettet fællessti til cyklister og fodgængere på nuværende cykelsti tættest på stationen forbi arbejdsområdet.

BUS:
Detaljer vedrørende alle bus- og stoppestedsændringer fremgår af dinoffentligetransport.dk fra 5. juli om morgenen. Overordnet gælder følgende:
Midlertidig OMLÆGNING af busser via Chr. X’s Allé:
• Busserne 40E, 68, 191, 192, 300S, 400 og 400S der normalt kører til og fra Lyngby Station via Viadukten, kører i den midlertidige periode via Chr. X’s Allé forbi Lidl og via Lyngby Hovedgade til Jernbanepladsen.

Midlertidig FLYTNING AF STOPPESTEDER på Jernbanepladsen:
• Flere af busstoppestederne bliver flyttet midlertidigt til et andet sted på Jernbanepladsen. Det gælder de ovennævnte busser samt bus 194
• Busserne 184 og 94N kører i perioden ikke fra Jernbanepladsen men fra et midlertidigt stoppested på Christian X’s Allé ved Ulrikkenborg Allé. Gå fra Lyngby Station gennem tunnellen under skinnerne og følg Ulrikkenborg Allé til de midlertidige stoppesteder.

Følg med her.