Siden sommeren 2021 har vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, ombygget midten af Klampenborgvej i den østlige del af Lyngby, for at gøre vejen klar til letbanen. Her i efteråret flytter arbejdet til den nordlige side af vejen – den side som vender ind mod Sorgenfrigårdsvej.

Sorgenfrigårdsvej lukkes midlertidigt for indkørsel fra Klampenborgvej
Det betyder, at det fra den 22. september til den 6. oktober 2021 ikke vil være muligt at køre fra Klampenborgvej ind på Sorgenfrigårdsvej, da vi skal udføre et vejarbejde i fodgængerfeltet. Du vil stadig kunne køre fra Sorgenfrigårdsvej og ud på Klampenborgvej.

I forbindelse med arbejdet skal vi opbryde belægningen og grave ud til en ny afvandingsledning. Efterfølgende retablerer vi vejen og åbner for trafik igen. Arbejdet udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18.

Hvad betyder arbejdet for dig der færdes i området?
I de to uger, hvor arbejdet står på, lukkes for indkørsel til Sorgenfrigårdsvej fra Klampenborgvej. Du kan komme til Sorgenfrigårdsvej via Lundtoftegårdsvej og Lyngbygårdsvej eller via Toftebæksvej og Lyngbygårdsvej.

Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger. På vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik , har vi samlet overblikket over, hvordan du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation.

Vi beklager de gener, arbejdet kan give.