Fra onsdag den 10. april til og med torsdag den 18. april 2024, forventer Hovedstadens Letbane, at deres entreprenør, Per Aarsleff A/S, spærrer indkørslen til Lyngbygårdsvej fra Lundtoftegårdsvej.

Dette sker mens der etableres helleanlæg i krydset ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej.

Hvad betyder det for dig?
Indkørslen til Lyngbygårdsvej vil i perioden være spærret ved Lundtoftegårdsvej, og der er derfor ikke mulighed for at køre ind på Lyngbygårdsvej via Lundtoftegårdsvej. Lyngbygårdsvej kan i stedet tilgås via Sorgenfrigårdsvej.

I krydset ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej vil der forsat være åbent for gående og cyklister, men der er mindre ændringer i forhold til, hvordan man kommer rundt. Vær derfor opmærksom på den opsatte skiltning i området.

Hvad skal der bygges?
Anlægsarbejdet, som vil foregå i dagtimerne på hverdage mellem kl. 07 og kl. 18, vil blandt andet bestå i opbrydning af asfalt, etablering af helleanlæg og reetablering af asfalten omkring.

Mens arbejdet står på, kan du forvente arbejdskøretøjer i området samt støj fra almindelige entreprenørmaskiner. Dertil vil du kunne opleve støj fra arbejdet med at skære og fræse asfalt. Hovedstadens Letbane beklager de gener, som arbejdet giver.

Sådan får du information om trafik og letbanebyggeriet
På deres hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har de samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation. Du kan altid følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby. Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du velkommen til at kontakte dem på info@dinletbane.dk eller 7242 4500.

Kilde.