Lyngby-Taarbæk Kommune er i dialog med en privat bygherre og leverandør om at bygge og senere drive et nyt friplejehjem. Derfor fortsætter det midlertidige stop for visitation til de beskyttede boliger på Lystoftebakken.

Foto ABW

De seneste prognoser for udviklingen i antallet af ældre i Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at der i 2029 vil være et behov for 40 ekstra plejeboliger stigende til 114 ekstra plejeboliger i 2033. Dertil kommer, at de pt. 61 plejeboliger og 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken på sigt skal erstattes med nye plejeboliger, så borgerne kan tilbydes attraktive plejeboliger.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at nye plejeboliger skal opføres som et friplejehjem, hvor beboere og medarbejdere fra Lystoftebakken om nogle år kan rykke ind. Forskellige aktører har henvendt sig med interesse for at bygge og drifte et nyt friplejehjem. Det forventes, at plejeboliger og beskyttede boliger på Lystoftebakken tidligst fra primo 2028 kan erstattes af nye plejeboliger.

Dialogerne med disse aktører er ikke tilendebragt, men dog så langt, at kommunalbestyrelsen ønsker at informere om de forestående planer. Ikke mindst fordi det betyder, at det midlertidige stop for visitation til de beskyttede boliger fastholdes, selv om flere har udtrykt ønske om at få en beskyttet bolig på Lystoftebakken.

Det midlertidige stop for visitation til de beskyttede boliger blev besluttet som en del af Budget 2024-2027, fordi kommunen har oplevet tomgang for andre egnede og nyere ældreboliger til målgruppen. Det midlertidige stop betyder også, at færrest mulige beboere i de beskyttede boliger skal genhuses andetsteds, når og hvis et nybyggeri på stedet bliver aktuelt. Skulle det vise sig, at der ikke bliver et nybyggeri, så vil der ske en genovervejelse af visitationen.

Kilde.