LTK skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om landbrugsmuseet:

Kommunen planlægger at sælge det tidligere Landbrugsmuseum og den tidligere Landbrugsskole på Kongevejen 79-81 og 83-85.

De smukke gamle bygninger over for Frilandsmuseet udbydes til salg i efteråret 2019. Udbuddet vil bl.a. forudsætte at det tidligere Landbrugsmuseum og den tidligere Landbrugsskole
renoveres og bevares i forbindelse med den fremtidige anvendelse. Kommunalbestyrelsen ønsker, at de kommende aktiviteter på stedet er orienteret mod borgerne.

Borgmester Sofia Osmani siger: “Da vi i sin tid købte ejendommene, var det med henblik på en kommunal anvendelse. Siden har det vist sig, at bygningerne er i så dårlig stand, at det vil
koste et trecifret millionbeløb at sikre dem. Da vi jo er underlagt et anlægsloft, vil en investering i bygningerne betyde, at andre projekter – som fx renovering af skoler eller daginstitutioner, skal droppes. Og sådan kan vi naturligvis ikke prioritere – og slet ikke når bygningen har vist sig mindre egnet til at huse kommunale kerneopgaver. Derfor har vi valgt at sætte bygningerne til salg. Håbet er, at der findes en lidt filantropisk køber, der kan se et potentiale i bygningerne og deres særlige historie, selvom de hverken kan nedrives eller ombygges til boliger. Bygningerne vil nemlig blive solgt med et krav om, at de bevares og bliver en aktiv del af byen, så borgere og andre også får glæde af dem.”

I forbindelse med udbuddet indgår også byggemuligheder, så det samlede areal – inklusive de bygninger der bevares – bliver på op til 15 000 kvm. Der bliver mulighed for at bygge op til 2½
etage i højden med et arkitektonisk præg som skaber sammenhæng til den kulturarv, som de to bygninger repræsenterer.

Kommunen erhvervede bygningerne i 2014 og har undersøgt forskellige anvendelsesmuligheder. Der er blandt andet undersøgt mulighederne for etablering af en international skole på
stedet, men dette har ikke været muligt, så derfor udbydes bygningerne nu til salg.

Udbuddet forventes offentliggjort inden udgangen af 2019.